Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Skills In DEmentia CARe – Building psychosocial knowledge and best practice in dementia care

NUMBER - 2018-1-IT02-KA203-048402

SIDECAR je projekt v rámci programu Erasmus +, který je zaměřen na mezinárodní harmonizaci vzdělávacích programů, týkajících se péče o lidi žijící s demencí. Náhled do analýzy vzdělávacích programů EU, jejichž prostřednictvím se v tuto chvíli vzdělávají zdravotničtí a sociální pracovníci, je nekompletní a útržkovitý. “Dementia Yearbook” zdůrazňuje, že jen málo ze zemí EU nabízí strukturovaný výukový program, zaměřený na formální péči o lidi s demencí. V dalších zemích EU je kvalita péče ponechána v rukou jednotlivců a ve zbylých zemích není nikterak regulována.

Výstupem projektu SIDECAR bude kvalitní a relevantní kurikulum, které bude podloženo analýzou potřeb trhu práce tak, aby Evropská unie připravila své vzdělávací systémy a programy na jeden z nejzávažnějších sociálních problémů – na stárnutí evropské populace a s tím související nárůst počtu lidí žijících s demencí.

Očekává se, že vývoj nového kurikula vyvolá lavinový efekt, ve kterém akademické zainteresované skupiny adoptují výsledný model tohoto projektu do svých kurzů, čímž podnítí vývoj dalších vlastních studií. Dále se očekává, že projekt poskytne inovativní vhled do pole péče o lidi s demencí v rámci EU studentům, učitelům, zainteresovaným skupinám, výzkumníkům a zákonodárcům.

Cíle projektu: Vytvořit “evidence-based” kurikulum, složené z modulů a materiálů, které poskytne prostředí pro získání dovedností a kompetencí pro péči o lidi žijící s demencí a tím nabídnout nový model vzdělávání, který bude soužit jako milník pro stanovení obsahu a formy vzdělávání ve spolupráci se skupinami akademických odborníků, jedinci i institucemi.

Projekt je rozdělen do tří fází:

 1. První fáze projektu SIDECAR bude zahrnovat rigorózní analýzu vzdělávacích programů péče o lidi s demencí v jednotlivých státech EU. Tato pilířová analýza poslouží k identifikování přesných základních témat, týkajících se nejúspěšnějších psychosociálních intervencí, která jsou v tuto chvíli vyučována v rámci EU vzdělávacích programů. Základní témata budou seskupena širších tematických okruhů tj.: okruh týkající se lidí žijících s demencí, okruh týkající se neformálních pečovatelů a okruh týkající se formálních pečovatelů.
 2. Během druhé fáze partnerské organizace vytvoří studijní materiály na teoretické a praktické úrovni. Teoretická část bude složena ze směrnic, manuálů a doporučení pro zainteresované skupiny. Praktická část bude složena z online modulů a obdobných studijních materiálů, které budou vyvíjeny a realizovány pro přenášení znalostí. Bude konstantně kontrolováno, zdali se vytvářené materiály drží potřeb cílových skupin.
 3. Během třetí a poslední fáze projekt SIDECAR rozšíří své výsledné kurikulum, aby usnadnil přijetí otevřené a inovativní pedagogiky, přenos nejnovějších vzdělávacích poznatků, pracovních postupů a zdrojů informací pro školitele a studenty všech úrovní. Výsledky SIDECAR projektu (moduly kurikula, materiály a směrnice) budou zveřejněny online jako “opensource” například prostřednictvím Moodle.

Všichni partneři, kteří se na projektu podílejí, mají velké zkušenosti v oblasti péče o lidi žijící s demencí, mezinárodní implementace projektů a výukových činností. Úkoly a odpovědnosti jsou mezi partnery rozděleny s přihlédnutím ke všem různým aspektům při realizaci projektu, a to koordinaci, finančnímu a administrativnímu řízení, přípravě jednání a monitorovací činnosti.

Projekt splňuje priority vysokoškolského vzdělávání a ukazuje potenciál čelit dnešním zdravotně-sociálním problémům souvisejících se stárnutím evropského obyvatelstva.

Na projektu spolupracují jako strategičtí partneři odborné týmy:

 • Itálie - Univerzita v Bologni
 • Španělsko  - Univerzita v Salamance
 • Nizozemí - Univerzita v Maastrichtu
 • Česká republika – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Tým projektu SIDECAR – Česká republika:

 • Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. 
 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph. D.
 • Mgr. Kateřina Hájková, MBA
 • Mgr. Tereza Pečánková
 • PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 
 • Mgr. Monika Čajko Eibicht
 • Ing. Gabriela Seifertová
 • Jan Sochora
 • Jan Sokol
 • doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
 • Mgr. Vladimíra Dostálová

Projekt SIDECAR byl zahájen 1. 10. 2018, jeho realizace bude probíhat do 31. 8. 2021.

Více informací o projektu naleznete na:

https://sidecar-project.eu/
https://twitter.com/SIDECAR_eu
https://www.facebook.com/SkillsInDEmentiaCARe

Mgr. Monika Eibich Čajko - Course of Disease

Délka videa: 23.47

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D -Psychosocial intervention

Délka videa: 18:16

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D - PWD

Délka videa: 42:18