Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Odborné kurzy

Oddělení vědeckých informací připravilo on-line kurzy, které Vás naučí jak snadno a rychle vyhledávat v odborných informačních zdrojích ve vybraných medicínských databázích (Medline Complete, Proquest, Web of Science, PubMed, MEDVIK, Bibliographia Medica Čechoslovaca, aj.) a další zajímavých zdrojích vědeckých lékařských informací.

Oddělení vědeckých informací připravuje kurzy průběžně podle zájmu po domluvě s vedoucími pedagogických pracovišť IPVZ.

Máte-li zájem o kurz vyhledávání odborných informací zaměřený přímo na Váš obor, ať už prezenční nebo on-line, kontaktujte vedoucí Oddělení vědeckých informací IPVZ.