Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Provozní řád

Provozní řád Oddělení vědeckých informací (OVI)

  1. Oddělení vědeckých informací (knihovna) IPVZ poskytuje odborné konzultační, informační a rešeršní služby lékařům a ostatním zdravotníkům, zejména lektorům a účastníkům vzdělávacích akcí IPVZ. Zároveň zajišťuje výpůjčky odborných monografií a časopisů.
  2. Prostor knihovny IPVZ nabízí zázemí pro studium a práci na PC s internetem. V prostorách knihovny IPVZ je možnost bezplatného připojení na wifi hotelu ILF. Prostory lze využít i pro realizaci vlastních vzdělávacích akcí po předchozí rezervaci termínu, informace jsou na www.ipvz.cz/ovi.
  3. Knihovna IPVZ poskytuje vyhledání bibliografického záznamu a informace o možnostech získání odborného zdroje. Odborné publikace a články, které nejsou k dispozici v knihovním fondu IPVZ, lze zajistit formou meziknihovní výpůjční služby.
  4. Knihovní fond je přístupný v prostorách knihovny IPVZ a zároveň formou on-line katalogu odborných informačních zdrojů na www.ipvz.cz/ovi. Výpůjční doba pro odborné publikace je jeden měsíc, pro odborné časopisy je jeden týden.
  5. Knihovna IPVZ bezplatně zpřístupňuje odborné výukové texty vydané IPVZ pro lékaře i  nelékaře z vybraných oborů (např. ortopedie, epidemiologie, veřejného zdravotnictví, pediatrie, onkochirurgie, koloproktologie, radiologie, atd.).
  6. Uživatelem knihovny IPVZ se stane zájemce po založení čtenářského průkazu.
  7. V knihovně IPVZ mohou zájemci využít možnost registrace do Národní lékařské knihovny (NLK). Registrace probíhá formou vyplnění přihlášky a zaplacením registračního poplatku dle aktuálního ceníku NLK. Registrací získají uživatelé možnost využívat knihovní fond NLK, odborné medicínské databáze NLK a informační a knihovní služby NLK. Registrovaný uživatel má přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu, čtenářské konto je chráněné heslem.
  8. Součástí Oddělení vědeckých informací IPVZ je anatomický stůl, který je přístupný po předchozí rezervaci termínu, podrobné informace a kontakty jsou dostupné na www.ipvz.cz/ovi. Práci s anatomickým stolem upravuje samostatný Provozní řád pracoviště anatomického stolu.

Mgr. Kateřina Hájková, MBA
vedoucí Oddělení vědeckých informací