Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ředitel IPVZ se zúčastnil setkání krajských a okresních předsedů SPL ČR

Během předposledního říjnového víkendu, v termínu od 22. 10. do 24. 10. 2021 proběhlo v Milovech na Vysočině celostátní setkání krajských a okresních předsedů Sdružení praktických lékařů ČR (SPL ČR), kterého se účastnil i ředitel IPVZ doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Během setkání vystoupil se svým příspěvkem na téma Koncepce a změny na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Na začátku svého vystoupení ředitel IPVZ krátce popsal historii Institutu, která se datuje do roku 1953 a jmenovitě představil jeho aktuální vedení s konkrétními oblastmi působnosti. Podrobněji se pak zmínil o aktuálních možnostech vzdělávání na celkem 96 pedagogických pracovištích, a to zejména s ohledem na specializační vzdělávání lékařů a sester, následné aprobace a systém celoživotního vzdělávání.

„S ohledem na současnou personální situaci ve zdravotnictví máme na následující měsíce a roky stanovených několik zásadních kroků, jak celkový stav zlepšit. Hlavním úkolem je revitalizace pedagogické činnosti IPVZ s cílem zvýšení spektra pedagogické činnosti, odborné úrovně, konkurenceschopnosti a atraktivity pro potenciální klienty na volném trhu postgraduálního vzdělávání v České republice a na mezinárodní úrovni,“ uvedl Roman Škulec, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Hlavními tématy inovací jsou mezioborové vzdělávání, rozvoj celoživotního vzdělávání, konsolidace aprobací, rozvoj vědy a výzkumu, výstavba simulačního centra a celková lepší informovanost zejména odborné veřejnosti.

Pro oblast vzdělávání je klíčové nejen rozšíření nabídky vzdělávacích akcí, ale také rozšíření spektra vzdělávacích forem. V této oblasti již realizujeme v podstatně vyšší míře distanční vzdělávání, které do nedávné doby bylo spíše ojedinělé, ale nyní se stalo pevnou součástí v nabídce realizovaných vzdělávacích akcí.

Mezi nové formy vzdělávání, které se IPVZ rozhodlo realizovat, je i simulační medicína. V jejím případě jde o moderní způsob výuky, založený na imitaci reálných věcí, situací a procesů za pomoci nejmodernější techniky. V té souvislosti IPVZ připravuje vybudování high-tech simulačního centra. Více se o simulačním centru dozvíte zde nebo v tiskové zprávě.

V případě aprobací je hlavním cílem získat kvalitní uchazeče, zvýšit úspěšnost uchazečů o složení aprobační zkoušky při zachování náročnosti požadavků a směřování uchazečů do kritických regionů.

Další z klíčových oblastí působnosti IPVZ je věda a výzkum. V této oblasti je hlavním cílem nastartovat činnost IPVZ ve všech aspektech vědy a výzkumu, které statut IPVZ umožňuje. Toho lze dosáhnout zejména díky metodologické činnosti v oblasti vědy a výzkumu, tvorbou vlastních výzkumných projektů nebo aktivní spoluprací s dalšími institucemi provozující výzkum ve zdravotnictví.

Úspěchu a splnění nastavených cílů v dílčích a výše popsaných oblastech chce IPVZ dosáhnout nejen odbornou prací, ale také zlepšením a zpřehledněním komunikace a intenzivnějším informováním odborné a laické veřejnosti. Za tímto účelem je od srpna letošního roku vydáván elektronický newsletter iPVZ PLUS. Jde o dvouměsíční periodikum, které vždy obsahuje informace o novinkách a připravovaných nebo realizovaných projektech, odborné a popularizační články z oblasti medicíny, aktuality ze vzdělávacího centra IPVZ – Hotelu ILF a v neposlední řadě aktuální nabídku vzdělávacích akcí s konkrétními termíny.  

„Praktický lékař třetího tisíciletí by měl mít nejen vysokou odbornou úroveň, ale zároveň schopnost empatického přístupu a porozumění pro sociální a rodinné vazby pacienta v konkrétním prostředí, proto je třeba mu poskytnout systém vzdělávání i mimo zdravotnická témata,“ doplňuje Roman Škulec.

Do budoucna proto IPVZ plánuje zaměřit se v oblasti postgraduálního vzdělávání nejen na nové doktorandské programy a pořádání odborných konferencí, ale i na vzdělávání lékařů v dovednostech manažerského řízení a ekonomiky. Zároveň je cílem IPVZ posilovat svoji roli i v pregraduálním vzdělávání například v podobě letních motivačně-vzdělávacích campů pro studenty středních škol a lékařských fakult.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz