Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ dnes spouští jazykové kurzy češtiny pro zdravotníky z Ukrajiny

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v minulých týdnech intenzivně připravoval, a právě dnes spouští dvouměsíční intenzivní jazykové kurzy.  Kurzy budou zaměřené zaprvé na výuku základů češtiny pro použití v běžných situacích vhodné například i pro komunikaci ve zdravotnickém zařízení a zadruhé zaměřené již přímo na zdravotnickou terminologii v češtině. IPVZ připravil jednotlivé kurzy pro ukrajinské zdravotníky, kteří mají zájem o práci ve zdravotnictví v ČR.

Kurzy jsou realizovány jak prezenční formou, tak i on-line přes platformu Zoom, v obou případech pod vedením rodilých mluvčích. Výuka bude probíhat v menších skupinách, aby byla zachována nejen vyšší interaktivita, ale zároveň aby lektorky měly dostatek prostoru věnovat se jednotlivým požadavkům posluchačů. Účastníkům kurzů budou navíc poskytnuty výukové materiály vytvořené Institutem speciálně pro tyto kurzy.

„Po dohodě s panem ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a ministerstvem zdravotnictví jsme se ujali role realizátora jazykových kurzů primárně pro ukrajinské zdravotníky. Pokud budou ovládat češtinu, tak se nejen podstatně rychleji budou moci zapojit do systému českého zdravotnictví v praxi, ale doufáme, že se budou moci i dobře připravit na aprobační zkoušky a v případě jejich úspěšného absolvování plnohodnotně zapojit do práce v českých zdravotnických zařízeních, a navíc ve své původní odbornosti,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

On-line kurzy probíhají od 3. 5. a trvají do 30. 6. 2022 přes platformu Zoom, a to dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Prezenční kurzy, které zahajujeme právě dnes 2. 5. a budou trvat do 29. 6., budou probíhat třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek, a to od 9:00 do 12:00 přímo v sídle IPVZ, na adrese Ruská 85, Praha 10.
     

 „Na Ministerstvu zdravotnictví lze aktuálně získat povolení k výkonu odborné praxe ještě před vykonáním aprobační zkoušky, což sice zdravotníkovi z Ukrajiny otevírá dveře k profesnímu uplatnění v jeho oboru, ale kvůli jazykové bariéře není realizovatelné okamžitě. Proto vznikly tyto kurzy, které věříme, že díky lektorskému vedení rodilých mluvčích budou nejen intenzivnější, ale také zajímavější i pro samotné účastníky,“ doplnila informace jedna z lektorek, doktorka Mariia Ponomarenko, odborná asistentka náměstkyně ředitelky IPVZ pro nelékařské obory a zároveň koordinátorka vzdělávání katedry Škola veřejného zdravotnictví.

Pro zájemce jsme zároveň na katedře Škola veřejného zdravotnictví, která byla iniciátorem myšlenky a následně realizátorem, připravili i sérii bezplatných webcastů, tedy krátkých nahraných videí, které budou postupně zveřejňovány na webových stránkách IPVZ a slouží k opakovanému přehrání. Jednotlivá videa poskytují základní informace například o platné legislativě, o fungování zdravotnického systému, o poskytování zdravotní péče v České republice a další. Webcasty jsou vedeny odborníky v českém jazyce a doplněny ukrajinskými titulky. Ke každému webcastu je k dispozici zároveň prezentace, slovník a další výukové materiály.

Na úvod připravujeme tato témata:

  • Zdravotnická legislativa ve stručném přehledu
  • Zdravotnický systém ČR v přehledu
  • Zdravotní pojištění v ČR, zdravotní pojišťovny
  • Zdravotně-sociální pomezí péče v ČR
  • Péče o děti v ordinacích praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)
  • Očkování s důrazem na očkování dětí
  • Péče v ordinacích všeobecných praktických lékařů (VPL)
  • Vedení zdravotnické dokumentace a ochrana osobních údajů
  • Informace o České lékařské komoře (ČLK)

Podrobné a pravidelně aktualizované informace naleznete na webové stránce https://ua.ipvz.cz/.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz