Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ a UNICEF uspořádali setkání s absolventy kurzů zaměřených na rozšiřování znalostí

Na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v pátek 19. května proběhlo setkání vrcholných představitelů mezinárodní humanitární organizace UNICEF pro Evropu a střední Asii s absolventkami a absolventy kurzů zaměřených na rozšiřování znalostí včetně českého jazyka, zaměřených na integraci do českého zdravotnického systému určených pro ukrajinské zdravotníky. Této události se navíc mimořádně účastnilo i šestnáct velvyslanců a dalších zástupců zahraničních velvyslanectví v České republice a náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

Setkání bylo zahájeno úvodními slovy, kdy všechny hosty přivítala ředitelka IPVZ MUDr. Irena Maříková, MBA. Následoval příspěvek náměstka ministra zdravotnictví Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M., který mluvil o spolupráci a společných projektech resortu zdravotnictví s UNICEF. Na závěr úvodních slov promluvila i vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR Yulia Oleinik.

„IPVZ pořádá kurzy českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky od začátku loňského května.  Již více než rok tak pomáháme s integrací zahraničním kolegům, aby během pobytu v České republice nezůstali mimo zdravotnictví. Spolupráce s organizací UNICEF, která od loňského srpna poskytla v rámci společného projektu technickou a finanční podporu, je pro Institut velmi významná nejen proto, že jsme díky tomu mohli významně navýšit kapacity kurzů v několika úrovních, ale zároveň tím připravujeme zahraniční zdravotníky na složení aprobačních zkoušek, aby se mohli svojí prací zapojit do českého zdravotnického systému, protože české zdravotnictví je připraveno přijmout tyto zdravotníky do konkrétních profesí a zajistit jim trvalé nebo i dočasné uplatnění v případě, že o něj projeví zájem,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě úzce spolupracuje s UNICEF a společně připravují několik programů k řešení situace ve zdravotnictví. Kromě jazykových kurzů češtiny byl například připraven program podpory primární péče v ČR, během něhož dojde k posílení kapacit ordinací v poskytování kvalitní zdravotní péče pro děti a dorost.

„Díky organizaci UNICEF může Česká republika pracovat na projektech, na které bych za standardní situace velmi komplikovaně sháněla finanční prostředky. Již loni v dubnu byl UNICEF první organizací v rámci mezinárodních společenství, kdo finančně podpořil nejen vzdělávání lékařů, ale také posílení sítě primární péče. Je velmi nutné ocenit rychlost pomoci i schopnost podpořit projekty dlouhodobějšího charakteru, což nám umožní vypořádat se s migrační vlnou,“ vyzdvihl přínosy spolupráce Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví.

„Je skvělé vidět, kolik motivovaných zdravotnických profesionálů z Ukrajiny tvrdě pracuje na složení aprobační zkoušky, aby mohli v České republice pracovat ve zdravotnictví. Stávají se tak součástí řešení uprchlické situace, přispívají k rozšiřování kapacit ve zdravotnictví a můžou pomoci jak ukrajinským, tak i místním pacientům," říká Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.

Na závěr setkání naopak ukrajinští zdravotníci představili nejen své osudy a situaci v době příchodu do ČR nebo svá konkrétní zdravotnická vzdělání, ale hovořili také o studiu základů češtiny a odborné terminologie v IPVZ, díky kterému následně našli nebo průběžně nacházejí uplatnění na odborných zdravotnických pozicích v konkrétních zdravotnických zařízeních.  

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
media@ipvz.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví