Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v pondělí 23. května opět organizoval v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání vedoucích pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo téměř 70 kolegů včetně zástupců Ministerstva zdravotnictví.

Po dvouleté pauze, která byla způsobena pandemií nemoci COVID-19, bylo možné navázat na dlouholetou tradici pravidelných setkání vedení IPVZ s jednotlivými vedoucími pedagogických pracovišť IPVZ. Tato pracovní setkání vždy probíhala dvakrát ročně, na jaře a na podzim a docházelo při nich k hodnocení uplynulého období a k předání zásadních informací o směřování Institutu i výuky na období následující. V právě proběhlém termínu byly stěžejními tématy diskuse a vyhodnocení online výuky v době pandemie a zároveň představen systém postupné elektronizace procesů vzdělávání a zavádění nového systému evaluace vzdělávacích akcí. 

„V budoucnu nás čeká mnoho výzev v oblasti elektronizace a administrace postgraduálního vzdělávání, a nejen mým cílem, ale cílem nás všech je sjednocení přístupu k postgraduálnímu vzdělávání. Definitivním výsledkem naší koncepce by mělo být celkově větší a lepší soustředění se na vzdělávání samotné. Velmi mě těší, že jsem tyto vize mohla osobně předat všem přítomným zástupcům našich pedagogických pracovišť a vyslechnout i jejich názory podpořené praxí, které jsou pro mě velmi cenné,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Zásadní informace zazněly i od zástupce Ministerstva zdravotnictví, konkrétně ředitele odboru vědy a lékařských povolání Zbyňka Podhrázkého, který v úvodním proslovu zdůraznil nezbytnost přípravy prováděcích právních předpisů vymezujících kompetence lékařů po nástavbových oborech.

Důležité informace o procesu vzdělávání, počtech účastníků a absolventů jednotlivých akcí a současném směřování sekce náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání byly představeny v prezentaci společně se statistikami aprobačních zkoušek. Dalším tématem byl rozvoj vzdělávání, zejména v oblasti online a e-learningu, rozvoji systému evaluace vzdělávání a rozvoji studijního systému s cílem vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí pro zájemce o naše vzdělávací akce. „Letošní rok byl pro nás již několikátou zkouškou naší flexibility v řadě, a to v průběhu několika měsíců. V podstatě okamžitě jsme dokázali sestavit kurzy pro ukrajinské zdravotníky, které jsme začali realizovat nejen v prezenční, ale i online formě. K tomu jsme navíc vytvořili i řadu webcastů a další budou následovat,“ doplnila ředitelka IPVZ Irena Maříková.

Pro oblast nelékařských oborů přednesla svoji zprávu a zároveň představila stěžejní témata, kterými jsou spolupráce s vedoucími kateder nelékařských povolání a akreditace vzdělávacích programů, náměstkyně ředitelky IPVZ pro nelékařské obory Pavla Povolná. „Námi akreditované vzdělávací programy se týkají specializačního vzdělávání, certifikovaných kurzů a akreditovaných kvalifikačních kurzů. Spolupracujeme rovněž na plnění zadání Ministerstva zdravotnictví tzv. Úkolovými listy. Jedná se například o přípravu projektových záměrů pro vzdělávání zdravotníků, ve skupině odborníků připravujeme pro ministerstvo metodický pokyn k třístupňovému modelu psychoterapeutické péče, připravujeme vzdělávací akce pro zdravotníky k Istanbulskému protokolu, nebo spolupracujeme na přípravě vzdělávacích akcí v rámci složek integrovaného záchranného systému,“ přiblížila konkrétní činnosti náměstkyně IPVZ Pavla Povolná.  

Včerejší setkání s vedoucími pedagogických pracovišť přineslo zároveň mnoho podnětů přímo od jednotlivých zástupů kateder, které zazněly nejen v oficiální části, ale i při následných neformálních diskusích. Pokud to dovolí epidemická situace, proběhne další termín opět na podzim. 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz