Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ představil nové Kariérové centrum na konferenci MEDIDAYS 2024

V pražském hotelu Vienna House Andel’s Prague proběhl v pátek 19. 1. již 2. ročník významné a v českém prostředí ojedinělé konference spojené s pracovním veletrhem ve zdravotnictví MEDIDAYS 2024. Šlo o odbornou událost, kde se setkali studenti a zkušení profesionálové zdravotnických oborů s odborníky z různých oblastí zdravotnictví a farmacie, kteří měli společný cíl – diskutovat zásadní témata a posouvat české zdravotnictví vpřed. Program konference byl sestaven z mnoha přednášek, diskusních panelů a workshopů zaměřených na vzdělávání, možnosti uplatnění na pracovním trhu a profesní rozvoj. V panelové diskusi na téma „Zahraniční zdravotníci v ČR – jak snadné je v ČR začít pracovat?“ byla jednou z diskutujících i náměstkyně ředitelky IPVZ Mgr. Soňa Hrdličková. Ve svém příspěvku se věnovala především novému Kariérovému centru IPVZ.

Druhý ročník Medidays byl věnován aktuálním trendům a tématům ve zdravotnictví, mezi něž patřily například problematika zapojení cizojazyčných lékařů v ČR, dostupnost péče z pohledu pacientů, umělá inteligence ve zdravotnictví, zvyšování efektivity v českém zdravotnictví nebo ženy v medicíně. Během programu vystoupilo několik desítek významných hostů a diskutujících, zástupců jednotlivých lékařských profesí a jednotlivých zdravotnických zařízení, lékárníků, stomatologů, akademické obce, farmaceutických společností a dalších zainteresovaných subjektů. Záštitu nad celou akcí převzali ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Odborný program konference začal první panelovou diskusí organizovanou a zaštítěnou Spolkem lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov na téma „Zahraniční zdravotníci v ČR – jak snadné je v ČR začít pracovat?“, a to nejen proto, že zájem zdravotníků s odborným vzděláním ze zemí mimo členské státy Evropské unie o práci v Česku každoročně roste. Tohoto panelu se aktivně účastnil i Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, konkrétně náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání Mgr. Soňa Hrdličková, která v úvodu podrobně popsala, co vše obnáší proces aprobace a jaké se připravují novinky.

„V současné době realizujeme nebo budeme realizovat několik projektů pro zahraniční zdravotníky ze zemí mimo Evropské unie. Jedním z projektů je výuka českého jazyka, v němž jsme dodnes proškolili více než 1300 osob. Dalším projektem je předaprobační příprava, která zvyšuje jazykové a odborné kompetence zájemců o aprobační zkoušku ve stávajícím systému. Po hlubší analýze a dotazníkovém šetření jsme ale došli k tomu, že systém je nejen zdlouhavý, ale i zastaralý. Proto budeme modernizovat stávající systém postavený na testech v podobě multiple choice, tedy s výběrem možností odpovědí a soustředíme se nově na inovování otázek tak, abychom změnili metodu na tzv. single best answer, což je dnes v Evropě i ve světě používaný přístup,“ sdělila na úvod Soňa Hrdličková, náměstkyně ředitelky Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Na závěr své účasti v panelové diskusi hovořila náměstkyně ředitelky i o dalším plánovaném projektu, a to Kariérového centra IPVZ.

„Hlavní činností bude poradenství a pomoc přicházejícím zahraničním zdravotníkům s orientací v českém systému, a to nejen z pohledu vlastní kariéry. Bude dokonce existovat fyzické kontaktní centrum, kde bude možné většinu záležitostí vyřídit osobně, protože i když nyní žijeme v online době, tak možnost osobního kontaktu stále vnímáme jako potřebnou a pro některé lidi může být taková možnost jistě příjemnější. Veškeré informace budou samozřejmě k dispozici nejen na webu IPVZ, ale i na samostatné webové stránce Kariérového centra,“ doplnila náměstkyně ředitelky IPVZ Soňa Hrdličková.

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz