Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ již rok pomáhá ukrajinským občanům

Dnes uplynul již rok od zahájení ruské invaze na Ukrajinu, kvůli které ze země uprchly miliony osob včetně ukrajinských lékařů a ostatních zdravotníků. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se neprodleně po zahájení invaze zapojil do pomoci, a to nejen v odborné zdravotnické rovině, ale také v rovině společenské a sociální. Pomoc ze strany Institutu nepřestává a bude pokračovat i v letošním roce.  

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví se bezprostředně a aktivně zapojil do humanitární pomoci občanům Ukrajiny. V našem vzdělávacím středisku, v Hotelu ILF v Praze, bylo vyčleněno 20 dvoulůžkových pokojů s možností přistýlek, celkem se tedy jedná o více než 40 míst pro potřeby akutního ubytování. První občané Ukrajiny této nabídky využili již v pondělí 28. 2. 2022. Kromě ubytování poskytl Hotel ILF uprchlíkům i stravování a možnost praní prádla. Veškerou koordinaci volné ubytovací kapacity a její konkrétní obsazení řešilo vedení IPVZ se stálou pracovní skupinou zřízenou při Krizovém štábu Magistrátu hl. m. Prahy. K dnešnímu dni tak poskytl Hotel ILF 5863 tzv. lůžkodnů, což znamená počet obsazených lůžek konkrétními osobami z humanitárních důvodů. Vedení Hotelu ILF ubytovaným osobám rovněž umožnilo pracovní uplatnění na úseku housekeepingu na pozici pokojské.

Další oblastí, kde byla zahájena pomoc v co nejkratším čase, byla okamžitá intenzivní příprava a následné spuštění pilotního projektu kurzů českého jazyka pro ukrajinské zdravotníky, aby se mohli nejen co nejdříve zapojit do zdravotnického systému v České republice, ale zároveň aby neztratili kontakt se svojí profesí. Kurzy byly zaměřené zaprvé na výuku základů češtiny pro použití v běžných situacích vhodné například i pro komunikaci ve zdravotnickém zařízení a zadruhé zaměřené již přímo na zdravotnickou terminologii v češtině. Dvouměsíční kurzy byly realizovány jak prezenční formou, tak i on-line přes platformu Zoom, v obou případech pod vedením rodilých mluvčích. Pro potřeby kurzů byly vytvořeny i nové výukové materiály. Realizaci kurzů financoval IPVZ primárně ze svých vlastních zdrojů. Tuto aktivitu osobně ocenil i tehdejší ukrajinský velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis, který dne 28. 6. 2022 výuku navštívil, s účastníky hovořil a v jejich úsilí je podpořil.

Zároveň Škola veřejného zdravotnictví, jedno z odborných výukových pracovišť IPVZ, byla iniciátorem myšlenky a následně realizátorem přípravy série bezplatných webcastů, tedy krátkých nahraných videí, které byly zveřejněny na samostatné webové stránce https://ua.ipvz.cz/. Jednotlivá videa poskytují základní informace o platné legislativě, o fungování zdravotnického systému nebo o poskytování zdravotní péče v České republice. Další série celkem 12 webcastů byla natočena s podporou UNICEF a již jsou také k dispozici na tomto webu. Webcasty jsou vedeny odborníky v českém jazyce a v mnoha případech doplněny i ukrajinskými titulky.

Vedení IPVZ také začalo během léta aktivně komunikovat s nadačním fondem UNICEF ohledně podpory a dalšího pokračování jazykových kurzů. Na základě jednání došlo k uzavření dohody o roční podpoře a financování jazykových kurzů. Díky této podpoře byla realizace kurzů zahájena 1. 8. 2022 a bude probíhat minimálně do 31. 7. 2023. Aktuálně probíhají kurzy v úrovních A1, A2, B1 a od března letošního roku, kdy bude začínat další cyklus 15 kurzů, bude v nabídce i pokročilá jazyková úroveň B2. K dnešnímu dni bylo již realizováno 44 kurzů, kterými prošlo 530 osob. Celkově, včetně kurzů v pilotním projektu, prošlo jazykovým vzděláváním téměř 600 účastníků.

Jazyková příprava má souvislost i s další navazující činností Institutu, který realizuje aprobační zkoušky. Podle současných zákonných podmínek musí všeobecní lékaři, zubní lékaři nebo farmaceuti ze zemí mimo Evropskou unii předložit žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání veřejnou vysokou školu, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program, složit odborný test v češtině na úrovni znalostí lékařských státnic, absolvovat půlroční stáž a složit ústní aprobační zkoušku. Tyto zkoušky Institut obvykle realizuje 2 x ročně, ale za současné situace, kdy je ze strany uchazečů zaznamenáván zvýšený zájem, bylo rozhodnuto o vypsání mimořádných termínů konání aprobačních zkoušek, které budou probíhat ve druhé polovině března, a to jak pro písemnou, tak pro ústní část. Pokud by byly v průběhu letošního roku Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášeny další mimořádné termíny, tak IPVZ je připraven je technicky i personálně zajistit a realizovat.

„Pomáhat ve všech oblastech, kde to dokážeme, je pro nás, zejména za současné situace, naprosto přirozené a považuji to za nutné. Netýká se to pouze humanitární pomoci ale i té odborné. Do procesu aprobací vstupuje každý rok kolem 500 uchazečů a dlouhodobě jde o lékaře z postsovětských zemí, nejčastěji právě z Ukrajiny. Bez aprobační zkoušky mohou být zaměstnáni ve zdravotnictví pouze jako administrativní síla. Ale pro zdravotníka je důležité, aby neztratil kontinuitu, aby nevypadl z praxe, proto děláme maximum možného proto, abychom ukrajinským kolegům pomohli a v souladu se zákonem jim co nejdříve umožnili zapojení se do našeho systému zdravotnictví. V našich jazykových kurzech se klade důraz hlavně nejen na dorozumění s pacientem či kolegy, ale také na písemný projev potřebný třeba k vedení zdravotnické dokumentace. Od účastníků kurzů máme reálnou zpětnou vazbu, že jim kurzy pomáhají a já věřím, že i díky nim se jim podaří aprobační zkoušky složit dříve nebo s větší jistotou,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
media@ipvz.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví