Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ředitelka IPVZ vystupovala na konferenci MEDIDAYS 2023

V pražském hotelu Vienna House Andel’s Prague probíhala ve dnech 20. – 21. 1. významná a v českém prostředí ojedinělá dvoudenní konference MEDIDAYS 2023. Šlo o velmi zajímavou a svým obsahem pestrou odbornou akci zaměřenou na lékaře a lékárníky. Program konference byl sestaven z mnoha diskusních panelů a workshopů zaměřených na vzdělávání, možnosti uplatnění na pracovním trhu a profesní rozvoj. V panelové diskusi na téma Specializační vzdělávání lékařů byla jednou z diskutujících i ředitelka IPVZ MUDr. Irena Maříkova, MBA. Ve svém příspěvku se věnovala především modernizaci, elektronizaci a kvalitě postgraduálního vzdělávání.

Konference MEDIDAYS, která probíhala pod záštitou ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, měla za cíl být nejzajímavějším veletrhem práce ve zdravotnictví v ČR s mnoha workshopy pro studenty lékařských fakult i lékaře všech věkových kategorií. Během programu vystoupilo několik desítek významných hostů a diskutujících, zástupců jednotlivých lékařských profesí, lékárníků, akademické obce, farmaceutických společností a dalších zainteresovaných subjektů. Stěžejními tématy bylo nejen financování a digitalizace zdravotnictví, ale také inovativní a postgraduální vzdělávání.

„Postgraduální vzdělávání do budoucna musí projít důkladnou změnou a musí se zmodernizovat. Zásadním úkolem je pro nás elektronizace. V horizontu jednoho roku bychom chtěli představit systém, který je pro nás již několik měsíců tématem číslo jedna. Ten by měl administrovat celý proces postgraduálního vzdělávání a významně zjednodušit množství administrativních agend a administrativní zátěže,“ sdělila na úvod Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Celý systém vzdělávání je zároveň nutné evaluovat, aby reálně fungoval a přinášel relevantní data, která bude možné strukturovaně vyhodnocovat a následně s nimi pracovat.

„Na IPVZ pravidelně zjišťujeme zpětnou vazbu v podobě dotazníkového šetření, aktuálně se to týká hlavně vzdělávacích akcí. Cíleně oslovujeme účastníky a na daná zjištění se snažíme reagovat okamžitě. I v tomto by nám v budoucnu měl pomoci připravovaný informační systém. Systém bude modulární a jedním z modulů je právě evaluace. Ta bude nastavena tak, aby každý školenec hodnotil nejen teoretickou výuku, ale i praktickou část a svého školitele. To je velmi důležité, protože lékař složením atestace nezískává jen specializovanou způsobilost, ale i plnou odpovědnost za pacienta a za provedené výkony. Proto by i u školitele mělo být v rámci jeho hodnocení stanoveno nepodkročitelné minimum reflektující jeho díl odpovědnosti za přípravu školence,“ přiblížila plánovaný informační systém Irena Maříková.

IPVZ během příštího roku představí dva konkrétní moduly připravovaného informačního systému, přičemž jedním z nich bude modul akreditací a druhým modul školence. V roce 2024 by měl být spuštěn další modul zaměřený na rezidenční místa. Ve svém příspěvku ředitelka IPVZ Irena Maříková hovořila také o rezidenčních místech pro lékaře v návaznosti na plnění kritérií výběrového řízení na rezidenční místo. Jednou ze základních podmínek je, že zdravotnické zařízení, které je akreditované v daném oboru, musí splňovat personální vyhlášku ještě před tím, než daného školence přijme, aby nedocházelo k tomu, že školenec bude v rámci rezidenčního místa pouze doplňovat personální stav daného zařízení, ale aby skutečně mohlo docházet k jeho školení. Pro letošní rok byl navýšen počet rezidenčních míst pro primární péči, zásadně se zvýšily i finanční objem na jednoho školence za daný měsíc a platí, že 80 % finančních prostředků by mělo jít na mzdu školence.

„Podmínky pro rezidenční místa jsou jasně deklarovány a musí být i dodržovány. Dovedu si představit, že pokud není něco v souladu se vzdělávacím plánem, tak by to mohlo mít dopad na akreditaci daného zdravotnického zařízení. Jde však o možné úvahy do budoucna, protože nyní takto legislativa postavena není,“ uvedla Irena Maříková. 

Proto je nutné už nyní věnovat zvýšenou péči i školitelům a také jim umožňovat vzdělávání a další profesní rozvoj, a to nejen v oblasti pedagogického minima. Jde především o sdílení zkušeností mezi školiteli v rámci pravidelných setkání, ale cílem je do budoucna nastavit systém tak, aby zároveň nedocházelo kvůli setkávání školitelů například k uzavírání ambulancí. IPVZ proto navrhlo ke schválení Ministerstvu zdravotnictví projekt na zabezpečení dotovaného školení pro školitele, které by pokrývalo náklady spojené s účasti na takovém školení. Obecně v ČR schází standardy pro školitele a právě nastavení takových standardů by mohlo být součástí projektu. 

Na závěr své účasti v panelové diskusi hovořila ředitelka IPVZ i o plánované konferenci týkající se postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ZDRAV-EDU, která by se měla uskutečnit během podzimu letošního roku. Hlavními partnery budou kromě Ministerstva zdravotnictví a IPVZ také NCO-NZO, Asociace děkanů lékařských fakult nebo spolek Mladí lékaři. Konference by měla proběhnout také za účasti zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče.  

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz