Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ spoluorganizoval konferenci ZDRAV EDU 2023

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byl jedním z organizátorů první národní konference ke vzdělávání ve zdravotnictví ZDRAV EDU 2023, která probíhala ve dnech 23. – 24. 10. na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ambicí Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo pořadatelem konference, je založit tradici setkávání odborníků zastupujících vzdělavatele, zdravotnické pracovníky, studenty zdravotnických oborů, ale i zákonodárce nebo poskytovatele zdravotních služeb a dalších stakeholderů rezortu zdravotnictví a vzdělávání. Cílem konference bylo představení možných směrů v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Institut se významně podílel nejen na přípravách a organizaci konference, ale zároveň byl i reprezentativně zastoupen v rámci přednášek a panelových diskusí. Hlavními tématy byly strategie Ministerstva zdravotnictví, celoživotní a specializační vzdělávání a personální kapacity a potřeby českého zdravotnictví.

„Pro celý systém postgraduálního vzdělávání je v současnou chvíli nejdůležitější vytvořit a v ostrém provozu spustit komplexní, zjednodušený a funkční informační systém. Pracovně je stále nazýván Administrátor a já mám velkou radost, že během konference se všechny zainteresované strany a subjekty shodly na potřebě jeho existence v námi navrhované podobě a současně, že je napříč subjekty jeho vznik aktivně podporován,“ uvedla ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irena Maříková.

První dva tematické bloky úvodního dne konference nazvané „Koncepce a strategie zdravotnického vzdělávání“ a „Aktuální výzvy ve zdravotnickém vzdělávání“ moderovala ředitelka IPVZ MUDr. Irena Maříková, MBA, která příspěvky jednotlivých odborníků doplňovala aktuálními informacemi a pohledy na témata ze strany Institutu. Třetí blok se věnoval tématu „jaké nové kompetence by měly být rozvíjeny u zdravotnických pracovníků“. Diskutovalo se především o dilematu mezi technickými kompetencemi a měkkými dovednostmi. V tomto panelu reprezentovala IPVZ náměstkyně ředitelky pro nelékařské obory Bc. Libuše Martináková, MBA.

Během druhého dne konference vystoupili zástupci Institutu ve dvou tematických blocích. Prvním z přednášejících byl náměstek ředitelky pro IT a digitální transformaci Ing. Daniel Rovný a detailně představil připravovaný informační systém pro zefektivnění a zkvalitnění průběhu specializačního vzdělávání „Administrátor“. S navazujícím tématem ke zjednodušení a modernizaci specializačního vzdělávání lékařů následně vystoupila opět ředitelka IPVZ, která informovala o možnostech a vizích zjednodušení specializačního vzdělávání jako je zajištění flexibility a postupnosti mezi obory, on-line vzdělávání, zapojení simulací nebo interdisciplinární vzdělávání. Na závěr druhého dne došlo také na vystoupení Mgr. Mariie Ponomarenko, Ph.D., vedoucí oddělení Vzdělávání zahraničních pracovníků, která informovala o projektech podporující vstup cizinců do českého zdravotnického prostředí.

Dvoudenní konference se účastnilo zhruba 250 posluchačů a vystoupilo na ní mnoho významných osob z akademického prostředí, ze zdravotnických zařízení, mnoha zainteresovaných institucí včetně zástupců Ministerstva zdravotnictví v čele s ministrem Vlastimilem Válkem, který nad celou akcí převzal záštitu. 

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz