Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ředitel IPVZ se účastnil konference AKUTNĚ.CZ

Během uplynulého víkendu se v sobotu 20. listopadu 2021 konala v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice již XIII. konference pro lékaře a studenty medicíny věnovaná tématům intenzivní medicíny, urgentní medicíny a anesteziologie s názvem AKUTNĚ.CZ. Na konferenci s několika příspěvky vystoupil i ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.    

Již po třinácté se v brněnském Univerzitním kampusu Bohunice, který přímo sousedí s FN Brno konala tradiční konference zaměřená zejména na studenty medicíny a mladé lékaře. Jejím cílem je každoročně představit práci lékařů a nové metody v oblasti urgentní a intenzivní medicíny. Konferenci pořádaly dvě anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Brno (KARIM a KDAR) a proběhla pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ředitele FN Brno a předsedy zdravotního výboru Senátu ČR. Program konference byl rozdělen na dvě sekce, a to na sekci určenou lékařům a sekci určenou nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

V rámci přednáškového bloku vystoupil se dvěma přednáškami i ředitel IPVZ doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., který je zároveň členem vědeckého výboru lékařské sekce konference AKUTNĚ.CZ. První přednáška byla v rámci hlavního programu, a to na téma „Point of Care Ultrasound napříč věkovými skupinami“. Druhá přednáška pak probíhala v paralelním bloku zaměřeném na právní aspekty v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny a návodům a zkušenostem jakým chybám se vyhnout. V tomto bloku měl ředitel IPVZ přednášku na téma „Nejčastější stížnosti a žaloby na lékaře rychlé lékařské pomoci“

„Je velmi nutné mladé lékaře a ostatní zdravotníky nejen přesvědčovat, aby se věnovali oboru v praxi a zároveň s plným nasazením, ale i je motivovat. A právě systém Point of Care ultrasonografie, jako relativně nová diagnostická metoda, může být tím rozhodujícím motivačním faktorem. Trendem poslední doby je totiž používání této metody v některých přesně určených indikacích nelékařskými zdravotnickými pracovníky, zejména záchranáři,“ uvedl Roman Škulec, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Součástí konference byly i tradiční workshopy. Dva z těchto workshopů opět vedl ředitel IPVZ. Oba nesly shodný název „Point-of-Care ultrasonografie pro začátečníky“, avšak jeden byl určen pro lékaře a druhý pro studenty medicíny. Účastníci konference se tak měli možnost seznámit nejen s moderními postupy a přístroji, ale zároveň s informacemi o jejich použití v praxi. 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz