Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ otevřel nový vzdělávací program Veřejné zdravotnictví

Škola veřejného zdravotnictví IPVZ otevírá nový akreditovaný program Veřejné zdravotnictví, který je určen pro lékaře, zdravotníky z nelékařských profesí i zájemce z řad nezdravotníků. Vzdělávací program Veřejné zdravotnictví je ve svém aktuálním a moderním pojetí nově sestaven a v IPVZ znovu realizován po 20 letech. Ke slavnostnímu zahájení studia došlo za přítomnosti studentů, pedagogů i vedení IPVZ v pátek 22. 3. 2024 v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF.

Cílem vzdělávání v multidisciplinárním nástavbovém oboru Veřejné zdravotnictví je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, potřebných k výkonu manažerských kompetencí pro poskytovatele zdravotních služeb s důrazem na prosazování a praktickou realizaci strategických cílů v péči o zdraví, ve výkonu státní a veřejné správy, v ochraně a podpoře zdraví i v poskytování integrovaných zdravotních a sociálních služeb v České republice.

„Vzdělávací program v oboru Veřejné zdravotnictví, ať již v podobě nástavbového specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu nebo celoživotního vzdělávání prohlubuje znalosti a zvyšuje kompetence. Účastníci zároveň získají ucelenou představu o tom, jakým směrem se ubírá zdravotní politika České republiky. Naším cílem je, aby ve zdravotnictví působili odborníci, kteří systému rozumí nad rámec své původní odbornosti, tedy chceme, aby získali adekvátní znalosti a byli schopni systém kvalitně řídit,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Program Veřejné zdravotnictví je uskutečňován ve spolupráci s řadou významných akademických institucí, zejména s Univerzitou Karlovou, ale i organizacemi, které se na ochraně veřejného zdraví podílejí přímo a prakticky. V tomto případě jde například o Státní zdravotní ústav. Absolvovat studium je možné ve třech různých variantách. Jde o specializační vzdělávání v nástavbovém oboru Veřejné zdravotnictví pro lékařské zdravotnické pracovníky, nebo jako Certifikovaný kurz Veřejné zdravotnictví pro nelékařské zdravotnické pracovníky, případně v podobě Kurzu celoživotního vzdělávání v oboru Veřejné zdravotnictví.

„Důležitým faktorem je i mezioborová spolupráce, kdy jde především o spolupráci jednotlivých členů zdravotnických týmů. Zdravotnictví je typické tím, že v něm působí celá řada profesí, ale jejich základním společným cílem je léčit pacienty, a proto spolu musí umět efektivně komunikovat. Tento program je navíc komplementární, protože lékařům přináší znalost například v ekonomice a řízení zdravotnictví a nelékařům prohlubuje terminologii, díky níž jsou schopni se v systému zdravotnictví lépe orientovat,“ přiblížil podrobnosti profesor Roman Prymula, vedoucí Školy veřejného zdravotnictví IPVZ a odborný garant oboru.   

 V důsledku těchto potřeb byl vytvořen program komplexního modelu vzdělávání a systému personální stabilizace veřejného zdravotnictví v České republice. Cílem projektu je reforma vzdělávání v oblasti veřejného zdravotnictví, realizace vzdělávání a vytvoření systému získávání a prohlubování znalostí a dovedností v oboru. Hlavní formou výuky jsou jednotlivé samostatné moduly, které budou realizovány v podobě blended learningu, tedy hybridní formou, částečně prezenčně a částečně v podobě elearningu. Některé moduly jsou povinné a některé povinně volitelné, tak aby si účastník mohl program sestavit dle vlastních potřeb a preferencí. Základní studium pro všechny odbornosti trvá jeden rok. V rámci studia je možné pokračovat v navazujícím a nadstavbovém druhém roce studia. Dvouleté studium bylo připraveno tak, aby splňovalo požadavky na programy Veřejného zdravotnictví akreditované na zahraničních vysokých školách.

Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost plus a díky této podpoře je pro účastníky studium zcela zdarma.


Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz