Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ navštívil ukrajinský velvyslanec v České republice

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) dnes mimořádně navštívil ukrajinský velvyslanec v České republice J. E. Jevhen Perebyjnis. Cílem této návštěvy bylo zúčastnit se části výuky jazykového kurzu češtiny pro ukrajinské zdravotníky a podpořit je v jejich úsilí. Zároveň proběhlo i jednání s ředitelkou IPVZ Irenou Maříkovou, která velvyslance Ukrajiny seznámila se stávajícími i plánovanými aktivitami Institutu v oblasti vzdělávání a podpory ukrajinských zdravotníků a možnostmi jejich začlenění do systému českého zdravotnictví.

Zástupci vedení IPVZ v krátkosti představili ukrajinské delegaci systém českého zdravotnictví a koordinace zdravotní péče včetně jednotlivých rolí v oblasti lékařských i nelékařských profesí. Zároveň byly představeny veškeré aktivity, které ze strany IPVZ nyní směrem k ukrajinským zdravotníkům probíhají. Jde totiž nejen o realizaci prezenčních a online kurzů, ale také došlo k vytvoření vlastních odborných studijních materiálů v ukrajinštině. Dále pak probíhá natáčení a zveřejňování speciálních krátkých videí, které obsahují informace o českém zdravotnictví a nabízí návody, jak se v něm orientovat. V neposlední řadě pak došlo také k vytvoření samostatné části webových stránek přímo v ukrajinštině.

„Jsem velmi ráda, že pan velvyslanec přijal mé pozvání a přijel se podívat, jak v praxi vypadá výuka v našich jazykových kurzech, které pro ukrajinské zdravotníky pořádáme od začátku května. Měl zároveň možnost si osobně ověřit, jaké už účastnice kurzů v češtině od té doby udělaly pokroky. Sdělila jsem také panu velvyslanci, že české zdravotnictví je připraveno přijmout tyto zdravotníky do konkrétních profesí a zajistit jim trvalé nebo i dočasné uplatnění v případě, že o něj projeví zájem,“ uvedla Irena Maříková,
ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Návštěva proběhla v rámci jednoho z výukových dnů prezenčního kurzu. Tyto kurzy češtiny pro ukrajinské zdravotníky jsou souhrnně dvouměsíční a výuka probíhá třikrát týdně vždy celé dopoledne. Výuka probíhá v menších skupinách o 15 účastnících, aby byla zachována nejen vyšší interaktivita, ale zároveň aby lektorky, které jsou rodilé mluvčí z Ukrajiny, ale v České republice dlouhodobě žijí a pracují ve zdravotnictví, měly dostatek prostoru věnovat se jednotlivým požadavkům a potřebám všech posluchačů.

„Moc si vážím toho, co dělá Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, protože ženy, které sem přichází, aby se naučily česky, jsou ve velmi složité situaci. Některé z těch, se kterými jsem dnes mluvil, mají manžela, který bojuje, a jsou tedy velmi stresované. A to, že tady dostávají nejen znalosti, ale i příležitost pro profesní rozvoj a také vřelé přijetí a lidský přístup je velmi důležité a jsem za to moc vděčný,“ uvedl J. E. Jevhen Perebyjnis, velvyslanec Ukrajiny v ČR.  

Na závěr setkání byl ukrajinský velvyslanec ujištěn, že vzdělávací aktivity, stejně jako i další podpora ukrajinských zdravotníků, budou pokračovat i nadále, a to i s důrazem na úspěšné zvládnutí aprobačních zkoušek.     

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz