Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kariérové centrum IPVZ pomáhá integrovat zahraniční zdravotníky do českého zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví již dva roky významně pomáhá zahraničním zdravotníkům s jejich adaptací a zapojením do českého zdravotnictví. Od ledna letošního roku proto bylo díky finanční podpoře Světové zdravotnické organizace (WHO) zřízeno Kariérové centrum IPVZ. Jeho cílem je koncepční a systematické poradenství a pomoc přicházejícím zahraničním zdravotníkům s orientací v českém prostředí, ve zdravotnickém systému, jazyková příprava a propojování se zaměstnavateli z řad zdravotnických zařízení. K tématu integrace zahraničních zdravotníků do českého zdravotnictví proběhla dne 30. 5. v Kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF konference s mezinárodní účastí.

Činnost Kariérového centra IPVZ (www.karierovecentrum.cz) navázala na samostatně organizované jazykové kurzy češtiny zaměřené na zdravotnickou terminologii pořádané již od května 2022. Absolventi těchto kurzů díky nim významně zvýšili své šance na úspěšné složení aprobační zkoušky, která je nutná k výkonu zdravotnické profese, pokud bylo odborného vzdělání dosaženo v jiném než členském státě EU.

Jednou z prvních aktivit Kariérového centra IPVZ v letošním roce bylo setkávání se zahraničními zdravotníky po celé ČR v rámci jednodenních akcí. Ty byly uspořádány v 10 městech a účastnilo se jich celkem více než 360 zahraničních zdravotníků se zájmem pracovat v českém zdravotnictví. Cílem setkání byla prezentace nového kariérového centra zaměřeného na poradenství pro zahraniční zdravotníky od A do Z. Stěžejními tématy během setkání byly vždy možnosti nostrifikace vzdělání, průběh aprobace, možnosti zaměstnání v oboru a celkový přehled o situaci v českém zdravotnictví.

Vyvrcholením jarních setkávání byla dnešní konference na téma „Integrace cizinců v českém zdravotnictví“ pořádaná za finanční podpory WHO. Konference byla určena zástupcům zdravotnických zařízení, která mají zájem spolupracovat se zdravotníky ze zahraničí. Akce se společně s ředitelkou IPVZ MUDr. Irenou Maříkovou, MBA a náměstkyní ředitelky pro vzdělávání Mgr. Soňou Hrdličkovou účastnila i Zsofia Pusztai, vedoucí kanceláře WHO v ČR a Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu uprchlické situace v ČR.  

„Projekt Kariérového centra navazuje na předcházející projekty, především jazykových kurzů češtiny nebo multikulturního tréninku komunikace podporujícího zvládání situací vzniklých odlišnostmi jednotlivých kultur při poskytování zdravotní péče. Institut se díky těmto projektům zařadil mezi poskytovatele služeb s globálním přesahem,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Vedoucí kanceláře WHO v ČR Zsofia Pusztai zhodnotila vznik Kariérového centra IPVZ jako ukázku nejen skvělé spolupráce mezi WHO, IPVZ a UNICEF ale zároveň jako ukázku efektivní podpory zahraničních zdravotníků v ČR. Dodala také, že integrace není pouze o překonávání jazykových bariér či o orientaci v administrativních procesech a překážkách, ale i o vytvoření příznivého prostředí, a proto je potřeba spolupracovat a využívat společných zdrojů a znalostí, aby bylo dosaženo cíle. Proto na závěr svého vystoupení připomněla závazek WHO pokračovat v důležitých iniciativách i ve spolupráci s UNICEF díky čemuž je možné vybudovat systém zdravotní péče, který bude inkluzivní, spravedlivý a hlavně odolný.

Snaha o integraci zahraničních zdravotníků, zejména z Ukrajiny, byla součástí řešení uprchlické krize od jejího samého začátku a jde v podstatě o základ spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, zhodnotila na úvod svého příspěvku Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu uprchlické situace v ČR. Dodala také, že vzhledem k nedostatku zdravotníků v ČR hrají ukrajinští zdravotníci významnou roli, protože mohou vystupovat jako mediátoři propojující české zdravotnictví s komunitami cizinců, neboť často pracují po boku s českými lékaři případně se již někteří stali samostatně pracujícími lékaři, a to právě díky úzkému partnerství s IPVZ. Z pohledu UNICEF je založení Kariérového centra IPVZ strategickým rozhodnutím, které může do budoucna velmi pomoci s institucionalizací veškerého úsilí a pomůže samotné integraci.

„Kariérové centrum IPVZ umí vyřizovat veškeré požadavky a záležitosti plně elektronicky, ale disponuje i fyzickým kontaktním centrem, kde je možné většinu záležitostí vyřídit osobně, protože i když žijeme v online době, tak možnost osobního kontaktu stále vnímáme jako potřebnou a pro některé lidi může být taková možnost jistě příjemnější,“ doplnila Soňa Hrdličková, náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání.

V průběhu konference vystoupili i další odborníci s konkrétními tématy zaměřenými na informování zástupců zaměstnavatelů. Byli jimi například za IPVZ a 1. Lékařskou fakultu UK PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. Ten ve svém příspěvku komplexně informoval o možnostech integrace zahraničních zdravotníků na trhu práce v České republice, dále Ing. Anna Kobilková z oddělení lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví, která představila možnosti akreditace pro aprobační zkoušky, PhDr. Jiří Kvasnička z vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí mluvil o problematice příjmu žádostí a vydávání víz v rámci ekonomické migrace a Mgr. Michaela Vandová, vedoucí oddělení pobytu cizinců Ministerstva vnitra zhodnotila praktické aspekty aplikace tzv. Lex Ukrajina. Závěr dopolední části patřil dvěma lékařkám z Ukrajiny, které mluvily o zkušenostech z praxe. V odpolední části probíhal program zaměřený například na adaptaci ukrajinských uprchlíků v oblasti zdravotnictví nebo Program psychologické podpory pro lékaře.

Konference se účastnilo téměř 50 zástupců zdravotnických zařízení z ČR.

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz