Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ uzavřel memorandum o spolupráci s Univerzitou Karlovou

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pokračuje ve svém rozvoji v podobě navazování spolupráce s významnými odbornými vědeckými, výzkumnými nebo vzdělávacími institucemi a subjekty. Důkazem toho je dnes podepsané Memorandum o spolupráci mezi Institutem a Univerzitou Karlovou v oblasti rozvoje vzdělávání a výzkumu veřejného zdraví. Obě instituce mají široké znalosti a bohaté zkušenosti ve vědecko-výzkumné činnosti i v odborném vzdělávání zdravotnických pracovníků, které se rozhodly sdílet a s využitím aktuálních a dostupných vědeckých poznatků v budoucnu společně rozvíjet.

Předmětem dnes uzavřeného Memoranda je závazek obou institucí ke vzájemné akademické spolupráci v oblasti výzkumu, rozvoje a podpory veřejného zdraví, společné participaci na vědecko-výzkumné činnosti, jakož i spolupráci na tvorbě systému, realizaci a rozvoji vzdělávání, efektivního využívání lidských a materiálních zdrojů, a to s respektem k rovnosti a rovnocenných příležitostí pro obě strany. Institut při vyjednávání podmínek a obsahu spolupráce zastupovala a Memorandum zároveň podepsala ředitelka MUDr. Irena Maříková, MBA. Univerzitu Karlovu od počátku zastupovala rektorka prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

„Institut je vysoce odborným specializovaným vzdělávacím a vědeckým pracovištěm, které má svoji roli danou nejen zákonem, ale především je neodmyslitelným rozvojovým prvkem v celé kariéře lékařů, stomatologů a farmaceutů. V drtivé většině případů se s námi ale tito budoucí kolegové setkají až po studiu vysoké školy. Spoluprací s Univerzitou Karlovou proto nově cílíme už i na studenty jednotlivých fakult, kteří díky tomu budou moci podstatně dříve začít objevovat budoucí praxi ve svých oborech a zdravotnický systém v ČR. Výhodou pro ně bude nejen propojení pregraduálního studia s postgraduálním v podobě společně připravovaných kurzů, seminářů nebo workshopů, ale také možnost spolupráce na národních i mezinárodních projektech, ale i spolupráce na tvorbě samotných vzdělávacích programů,“ vyzdvihla důvody a přínosy spolupráce Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Memorandum obsahuje tři základní pilíře spolupráce, které zastřešují jednotlivé konkrétní aktivity. Jde o společnou participaci na vědecko-výzkumné činnosti, rozvoj a podporu vzdělávání a efektivní využívání expertních lidských zdrojů.

Institut i Univerzita Karlova se zároveň dohodly, že budou rozvíjet a prohlubovat spolupráci i v dalších oblastech, především pak ve vzájemné komunikaci a poskytování součinnosti a při prezentaci společných akcí a aktivit budou vždy vůči třetím osobám komunikovat skutečnost, že dotčená akce či aktivita je realizována společně.