Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ pořádal mezinárodní závěrečnou konferenci k projektu SIDECAR Erasmus+

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pořádal ve středu 24. listopadu ve svém vzdělávacím středisku v Hotelu ILF mezinárodní závěrečnou konferenci k projektu SEIDECAR Erasmus+.  Projekt SiDECar (Skills In Dementia Care), realizovaný v letech 2018 – 2021, byl zaměřený na mezinárodní harmonizaci vzdělávacích programů, týkajících se péče o lidi žijící s demencí.

Cílem projektu bylo vytvořit evidence-based kurikulum, tedy obsahy vzdělávacích programů, složené z modulů a materiálů, které poskytne prostředí pro získání dovedností a kompetencí pro péči o lidi žijící s demencí a tím nabídnout nový model vzdělávání, který bude soužit jako milník pro stanovení obsahu a formy vzdělávání ve spolupráci se skupinami akademických odborníků, jedinci i institucemi. V rámci mezinárodního projektu byly na partnerské bázi zastoupeny univerzity a vědecká pracoviště ze čtyř zemí. Projekt koordinovala Univerzita v Bologni (Itálie), dalšími subjekty zapojenými do tohoto projektu byly Univerzita v Salamance (Španělsko), Univerzita v Maastrichtu (Nizozemí) a Česká republika byla zastoupena Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Všichni partneři, kteří se na projektu podíleli, mají velké zkušenosti v oblasti péče o lidi žijící s demencí, mezinárodní implementace projektů a výukových činností.

„Demence se stala jednou z největších výzev tohoto století. Se stárnutím populace totiž demence představuje významnou výzvu v oblasti péče, protože 60 % lidí s demencí žije doma. Proto je velmi nutné získání včasné a přesné diagnózy zejména u mladších lidí a zároveň je důležité začít s nimi kvalitně pracovat. Očekáváme také, že projekt poskytne inovativní vhled do pole péče o lidi s demencí v rámci EU, a to nejen studentům, učitelům, zainteresovaným skupinám nebo výzkumníkům, ale i zákonodárcům.,“ uvedla Pavla Povolná, náměstkyně ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pro nelékařské obory.

Projekt byl rozdělen do tří fází. První fáze zahrnovala rigorózní analýzu vzdělávacích programů péče o lidi s demencí v jednotlivých státech EU a posloužila k identifikování základních témat, týkajících se nejúspěšnějších psychosociálních intervencí, která jsou v tuto chvíli vyučována v rámci EU vzdělávacích programů. Během druhé fáze partnerské organizace vytvořily studijní materiály na teoretické a praktické úrovni. Ve třetí projekt rozšířil své výsledné kurikulum, aby usnadnil přijetí a přenos nejnovějších vzdělávacích poznatků, pracovních postupů a zdrojů informací pro školitele a studenty všech úrovní.

„Vytvoření kurikula v oblasti psychosociálních intervencí se zaměřuje na tři zásadní témata. Jde o kvalitu života, neformální péči a neformální pečovatele a podporu nejen těm, kdo péči potřebují i těm, kteří ji poskytují,“ doplnila náměstkyně ředitele IPVZ Pavla Povolná.

Program mezinárodní závěrečné konference byl rozdělen do dvou základních bloků. Prvním byl národní blok, v rámci kterého přednášky a diskuse probíhaly v českém jazyce. Národní blok byl věnován představení projektu, partnerů, edukačních materiálů a rekapitulaci dosavadních aktivit. Druhým blokem byla mezinárodní část, ve které přednášky a diskuse probíhaly v anglickém jazyce a věnovaly se obdobným tématům jako národní blok a zejména výhledu do budoucna. Jednotliví zahraniční přednášející zastupovali partnerské univerzity. V závěru konference pak proběhla velmi živá a podnětná diskuse.

Očekávaný dopad projektu SiDECar je situován na různých úrovních, a to akademické, odborné a politické. Doporučení a akce související s výsledky projektu budou široce šířeny. Konečným cílem je dosáhnout širokého povědomí o demenci tím, že se následné aktivity budou zaměřovat na ty psychosociální akce, které lze zavést nejen ke zlepšení kvality života lidí s demencí, ale také ke zlepšení podmínek pro formální i neformální pečovatele.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz