Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Pravidelného setkání s vedoucími pedagogických pracovišť IPVZ proběhlo za účasti ministra zdravotnictví

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve středu 15. listopadu uspořádal v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími svých pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se tentokrát kromě vedení IPVZ a téměř 70 kolegů účastnil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V úvodním slově ministra zdravotnictví Vlastimila Válka zaznělo nejen poděkování vedení a pracovníkům IPVZ za jeho zásadní rozvoj během posledního 1,5 roku. Byly připomenuty i konkrétní kroky, které pomohly ke zvýšení prestiže Institutu. Především se jednalo o připravovaný informační systém Administrátor, zahájené aktivní spolupráce s jednotlivými univerzitami a lékařskými fakultami, ustanovení Vědecké rady IPVZ a vzdělávací aktivity.

„Institut vnímám jako zásadního koordinátora vzdělávání ve zdravotnictví a ze strany ministerstva tuto jeho roli rovněž podporuji a podporovat budu i nadále. Velmi pozitivně vnímám i nové formy vzdělávání v podobě online studia, natáčení podcastů a webcastů nebo jazykovou přípravu zahraničních zdravotníků. Zdravotníci i nezdravotníci si tento přístup chválí a z mé strany mají veškeré rozvojové aktivity Institutu maximální podporu,“ řekl závěrem svého vystoupení ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„V letošním roce jsme uspořádali více vzdělávacích akcí než v předešlých letech a tyto akce byly dokonce obsazeny i větším počtem účastníků. To pro mě znamená jediné, a to, že Institut je skutečným lídrem v oblasti postgraduálního vzdělávání v ČR. Zároveň to pro nás znamená vyšší nároky na administrativní zpracování všech požadavků i na organizaci jednotlivých akcí. I zde se projevuje synergie Administrátora do budoucna, kdy jeho uvedení do provozu podpoří kromě školenců i školitele a pedagogické pracovníky a v konečném důsledku celý systém vzdělávání,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Důležité a podrobné informace zazněly i od vedení Institutu. Náměstkem ředitelky pro IT a digitální transformaci Ing. Danielem Rovným byly představeny konkrétní a v letošním roce již realizované kroky v oblasti digitalizace, průběžné aktivity i plán činností na příští rok. Náměstkyně ředitelky pro vzdělávání Mgr. Soňa Hrdličková svůj příspěvek zaměřila na oblast projektů, kdy podrobněji popsala zejména Kariérové centrum pro zahraniční zdravotníky a následně přítomné vedoucí pedagogických pracovišť seznámila s chystanými změnami, ze kterých budou profitovat účastníci našich akcí. Jde například o zjednodušení plateb, e-shop webcastů a e-learningových kurzů a další rozvoj online vzdělávání. Náměstkyně ředitelky pro nelékařské obory Bc. Libuše Martináková, MBA se zaměřila na koncepci rozvoje v oblasti vzdělávání nelékařských pracovníků, vyzdvihla několik nových kurzů zařazených do nabídky od letošního roku i těch připravovaných na následující rok. Náměstek ředitelky pro ekonomiku a provoz Ing. Jiří Šoustek informoval hlavně o modernizaci Hotelu ILF, ve kterém probíhá stěžejní část Institutem realizovaných vzdělávacích aktivit.

Na závěr pracovního setkání proběhla diskuse se zástupkyněmi Ministerstva zdravotnictví, konkrétně z Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a Oddělení lékařských povolání. Diskuse probíhala zejména na téma akreditací a jejich zpracovávání včetně požadavků na uznávání vzdělání a praxe.

Příští termín setkání s vedoucími pedagogických pracovišť je plánováno na jaro 2024. 

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz