Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v pondělí 21. listopadu opět organizoval v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo více než 70 kolegů včetně zástupce Ministerstva zdravotnictví.

Na úvod setkání zazněly informace o obsahovém průběhu a nastolené agendě letošního druhého setkání s vedoucími pedagogických pracovišť IPVZ. Úvodními tématy byly informace o zahájení přípravy několika kompetenčních vyhlášek, které by měly být v blízkém časovém horizontu dokončeny a také nutnost organizování a pořádání funkčních kurzů a z nich sestavování vyplývajících kompetencí. Pozornost byla věnována také dosavadnímu vývoji a aktuálnímu stavu v oblasti elektronizace.   

„Institut byl pověřen realizací projektu informačního systému týkajícího se postgraduálního vzdělávání. Na posledním, jarním, setkání jsem o něm mluvila zatím ve virtuální podobě, protože se o jeho realizaci teprve jednalo. V současnosti už projekt přechází do fáze formulování jeho konkrétních obrysů a parametrů a Institut je za tento projekt obsahově odpovědný. Další novinkou je příprava memoranda s Asociací děkanů lékařských fakult ČR o vzájemné spolupráci, jejíž těžiště by mělo být v kvalitě vzdělávání prostřednictvím našich pedagogických pracovišť a zástupců specializačních oborových rad a odborných společností. To jsou vše velice zásadní novinky a jsem ráda, že jsem je mohla podrobně prezentovat. V té souvislosti si velmi vážím osobní účasti všech přítomných vedoucích pedagogických pracovišť a jejich podnětů pro další rozvoj a vzájemnou spolupráci, které jsem získala díky rozhovorům s nimi,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Důležité informace zazněly i od zástupce Ministerstva zdravotnictví, konkrétně ředitele odboru vědy a lékařských povolání Zbyňka Podhrázkého, který v úvodním proslovu zdůraznil nutnost správného vyplňování a podávání žádostí o uznání zvláštní specializované způsobilosti včetně poukázání na konkrétní náležitosti a následně v průběhu celého setkání doplňoval informace vedení IPVZ v jednotlivých příspěvcích o aktuální stav z pohledu Ministerstva zdravotnictví.

V další části setkání byla představena nová pedagogická pracoviště, konkrétně katedry a subkatedry, a zároveň nové obory, které vznikly za posledních několik měsíců. Jejich vznik si vyžádala situace v oblasti zdravotnictví a zároveň jejich vznik rozšířil rozsah poskytovaných služeb v oblasti postgraduálního vzdělávání. Zásadnímu tématu, digitální transformaci, byl věnován příspěvek náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání Soni Hrdličkové, která poukázala v první řadě na to, že jde o zásadní téma, které rezonuje nejen laickou, ale i odbornou veřejností a z toho vyplývá potřeba reakce na tento vývoj. Pro IPVZ to znamená nutnost posunu nejen interně vůči zaměstnancům, ale i navenek, vůči našim klientům a spolupracovníkům.                   

Jsme na prahu implementace cloudových služeb do struktury Institutu, což se dotkne právě i jednotlivých pedagogických pracovišť. Slibujeme si od toho zlepšení týmové spolupráce, interní komunikace nebo sdílení informací. Začínáme také s analýzou a následnou očekávanou optimalizací procesů v návaznosti na legislativní požadavky ohledně zavedení elektronické spisové služby. V rámci optimalizace procesů jsme již změnili například systém práce koordinátorek vzdělávání, kdy nyní, nově, zajišťuje jedna koordinátorka práci pro více kateder. Systém práce je díky tomu napříč Institutem jednotný a v praxi se během relativně krátké chvíle ukázal náš předpoklad, že i efektivnější,“ představila aktuální i připravované změny náměstkyně ředitelky pro vzdělávání Soňa Hrdličková.

Další změny probíhají i v oblasti administrativní, konkrétně v oblasti uzavírání smluv s lektory, kdy s nimi bude od příštího roku nově uzavírána pouze jedna dohoda na celý rok a nebude tak muset být uzavírána na každou vzdělávací samostatná dohoda, jako tomu muselo být doposud. V neposlední řadě je připravovanou změnou, která je určena především zahraničním klientům, možnost platby za vzdělávací akce v eurech.

Pro oblast nelékařských oborů přednesla svoji zprávu a zároveň představila stěžejní témata, kterými jsou spolupráce s vedoucími kateder nelékařských povolání a akreditace vzdělávacích programů, náměstkyně ředitelky IPVZ pro nelékařské obory Libuše Martináková. „Chceme znovu obnovit některé kurzy, které jsme v minulosti realizovali, ale nyní již delší dobu neprobíhají. Jde konkrétně o kurzy péče o pacienty s roztroušenou sklerózou, EKG a bazální stimulace. Připravujeme i nové certifikované kurzy pro nelékaře. Zároveň realizujeme projekty z finančních prostředků Evropské Unie a také se zabýváme možnostmi, jak rozšířit nabídku vzdělávání pro nelékařské zdravotnické profese o témata, která zatím nejsou k dispozici, to nejen u nás, ale ani v jiných vzdělávacích institucích,“ přiblížila konkrétní činnosti náměstkyně IPVZ Libuše Martináková.  

Včerejší setkání s vedoucími pedagogických pracovišť přineslo zároveň podněty přímo od jednotlivých zástupů kateder, a to mimo jiné v oblasti žádostí o získávání průběžných informací o novinkách z IPVZ a nabídku rozšíření spolupráce na poli prezentace činností zástupců jednotlivých oborů nebo přímo představitelů konkrétních kateder. Příští termín setkání s vedoucími pedagogických pracovišť je plánováno na jaro 2023. 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz