Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek jmenoval na základě doporučení výběrové komise ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Irenu Maříkovou

„Jsem rád, že paní doktorka Maříková hodlá pokračovat v započaté práci. Po svém jmenování ministrem zdravotnictví jsem se rozhodl jmenovat paní doktorku ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na dobu do vypsání výběrového řízení s úkolem realizovat moji představu o fungování institutu a nastavení jeho spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví. Její dosavadní výsledky hodnotím velmi dobře,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Přeji paní ředitelce především hodně sil k realizaci našich představ o podobě postgraduálního vzdělávání. Bude je jistě potřebovat, jelikož jde o oblast, ve které nás čeká mnoho práce. Zásadní je pro mě transparentnost postgraduálního vzdělávání a jeho čitelnost pro mladé lékaře,“ doplnil ministr Válek.

IPVZ je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví, která má v gesci postgraduální vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a vybraných nelékařských zdravotnických profesí. Zajišťuje atestační nebo závěrečné zkoušky ve 44 nástavbových (certifikovaných kurzech), v 7 základních (všeobecné praktické lékařství a obory farmaceutické) a v 15 nelékařských oborech.

„IPVZ je respektovanou a odbornou institucí, která má za sebou dlouhou tradici ve zdravotnickém vzdělávání. Velice si proto vážím důvěry, že jsem byla komisí vybrána a panem ministrem potvrzena ve funkci ředitelky a mohu tak na tuto tradici nejen navázat, ale především IPVZ dále rozvíjet, aby byl skutečným a prospěšným partnerem každé osobě i každé instituci, s nimiž bude komunikovat,“ dodala MUDr. Irena Maříková.

Převzato z: www.mzcr.cz