Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ zřídil novou Vědeckou radu pro farmaceutické obory

Ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Irena Maříková, MBA v průběhu března zřídila novou Vědeckou radu Institutu pro farmaceutické obory. Dnes proběhlo ustavující jednání, na kterém byl schválen nejen její Statut a jednací řád, ale i vedení a byla vydefinována odborná témata v rámci společné strategie.

Vědecká rada farmaceutů je odborným poradním orgánem ředitelky Institutu. Projednává otázky rozvoje a činnosti Institutu, koncepci postgraduálního vzdělávání ve farmaceutických oborech, zejména zásadní otázky pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, jakož i otázky personálního obsazení pedagogických pracovišť Institutu pro farmaceutické obory a dohlíží na realizaci vzdělávacích aktivit po odborné stránce.

„Jde o další krok ke zlepšení průběhu postgraduálního vzdělávání farmaceutů se zaměřením nejen na kvalitu, ale na celý proces včetně atestačních zkoušek. Historicky poprvé vzniká takto těsné spojení mezi IPVZ a celým oborem farmacie, a to nejen skrze Českou lékárnickou komoru, ale i skrze akademickou půdu v podobě jednotlivých farmaceutických fakult. Nezastupitelnou roli budou zastávat i odborníci z praxe v podobě zástupců jednotlivých specializací nebo národního regulátora a současně dohledového a kontrolního orgánu, tedy Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Hlavním cílem Vědecké rady budou aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci na rozvoji a podpoře postgraduálního vzdělávání farmaceutů na základě aktuálních a dostupných vědeckých poznatků, vzájemného využívání lidských zdrojů a společné participaci na vědecko-výzkumné činnosti a také při přípravě a realizaci atestačních zkoušek. Aktivity Vědecké rady budou směřovat k zefektivnění postgraduálního vzdělávání farmaceutů včetně návrhů a prosazování nezbytných legislativních změn. Vědecká rada se bude vyjadřovat i k podmínkám a výsledkům výběrových řízení na obsazení vedoucích farmaceutických pedagogických pracovišť, tedy jednotlivých kateder a subkateder Institutu.

Vědecká rada má 8 členů, které jmenuje ředitel Institutu. Členy Vědecké rady jsou vždy ředitel Institutu, prezident České lékárnické komory, děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, děkan Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vedoucí Katedry lékárenství IPVZ, vedoucí Katedry farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ, vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ a ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo jím pověřený zástupce. Dnešní první jednání Vědecké rady mělo na programu volbu předsedy a místopředsedy, schválení statutu a jednacího řádu a stanovení harmonogramu jednání na rok 2024. Předsedkyní Vědecké rady byla zvolena PharmDr. Sylva Klovrzová, Ph.D., vedoucí Katedry farmaceutických technologií a kontroly léčiv IPVZ, místopředsedou byl zvolen Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory.

Zřízení Vědecké rady Institutu pro farmaceutické obory navazuje na loňské zřízení velké Vědecké rady Institutu a zřízení Vědecké rady Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a Institutu nebo na obdobné kooperační odborné aktivity v podobě uzavřených memorand o spolupráci s Univerzitou Karlovou a Asociací děkanů lékařských fakult. 

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz