Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Dobrovolnictví ve zdravotnictví jako vítaný a přínosný prvek systému

Dobrovolnictví ve zdravotnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, poskytovaná ve zdravotních službách lidmi, kteří sami nejsou zdravotníky. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) tuto aktivitu podporuje, a proto se před časem zapojil do projektu vzdělávání a vyškolení koordinátorů dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních. Cílem bylo vytvořit unikátní a akreditovaný kurz, ve kterém účastníci získají nejen znalosti, ale zejména v praxi využitelné dovednosti.

Dobrovolníci ve zdravotnickém zařízení v žádném případě nenahrazují a ani nemají nahrazovat práci odborného zdravotnického a pomocného personálu. Přesto významně pomáhají jiným způsobem, který přispívá k uzdravení. Právě pro posílení dobrovolnictví a jeho profesionalizaci je na Ministerstvu zdravotnictví realizován projekt s názvem Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Členem realizačního týmu projektu, který odpovídá za jeho evaluaci je PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. a dále PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D., která měla na starosti přípravu a realizaci vzdělávacího obsahu. Oba mají bohaté zkušenosti z působení na IPVZ, který se do tohoto projektu významně zapojil a byl realizátorem samotného vzdělávacího programu zakončeného po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky i udělením osvědčení absolventům. 

 „Získané osvědčení slouží jednak k prokázání, že tito lidé skutečně prošli odborným vzděláváním a díky tomu u nich lze garantovat, že mohou velmi dobře vykonávat práci koordinátora dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, ale zároveň potvrzuje to, že absolventi umí dobře koordinovat dobrovolnictví v rozsahu a způsobem, v jakém to v rámci vznikající metodiky vymezuje i Ministerstvo zdravotnictví,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Školení bylo určeno jak pro zdravotníky, tak pro nezdravotníky a v roce 2021 v rámci pilotního projektu proběhly dva termíny kurzů. Celkem se školilo ve dvou skupinách 30 účastníků a délka jednoho kurzu byla 10 dnů, konkrétně 5 dnů teoretické výuky a následně pěti denní praxe ve dvou vybraných nemocnicích, které mají dlouhodobé a bohaté zkušenosti s dobrovolnictvím, aby praxe byla skutečně přínosná.

„Touto vzdělávací aktivitou byla koordinace dobrovolnictví ve zdravotnictví poprvé uchopena systematicky. Cílem je, aby se dobrovolnictví celkově zprofesionalizovalo. Cílem však není vybudovat další byrokratickou nebo oficiální strukturu, ale funkční systém. Důležitou součástí projektu je vytvoření metodiky a její rozšiřování a zpřesňování, jak dělat dobrovolnický program v nemocnici.,“ přiblížil cíle projektu Miroslav Barták, který je svou původní profesí sociálním pracovníkem a k tématu dobrovolnictví tak měl vždy blízko.

Metodika do budoucna pomůže zejména k tomu, jak programy realizovat a jak je zavádět nebo rozvíjet. „Projektu i metodice jde zejména o to, aby na dobrovolnictví ve zdravotnictví bylo pohlíženo komplexně, seriózně a aby si všichni zúčastnění uvědomovali i návaznosti. I proto byla v rámci projektu na realizované kurzy navázána rozsáhlá a hluboká evaluace, jak ta obvyklá v rámci IPVZ, tak speciálně vytvořená pro tento projekt a kurz,“ doplnil Miroslav Barták.

„Aktuálně již existují prokazatelné informace o tom, že ty činnosti, které se v rámci kurzu účastníci naučili a informace, které získali, reálně používají v praxi a vedly už ke zlepšení dobrovolnických programů, byť se jedná o relativně krátkou dobu od ukončení školení,“ nastínila dílčí výsledky získané zpětné vazby ředitelka Irena Maříková.

Projekt pokračuje ještě celý rok 2022, protože obsahuje i další aktivity, jako například navázání spolupráce se zdravotními pojišťovnami, finalizaci metodiky nebo celkovou analýzu fungování. Dobrovolnictví ve zdravotnictví totiž prospívá zdraví. Ukazuje se to na úrovni pacienta, rodiny a pomáhá i těm, kteří tu činnost vykonávají.

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz