Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ uspořádal projekci filmu oceněného Českým lvem

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví uspořádal ve čtvrtek 17. března kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF veřejnou projekci dokumentárního snímku Jednotka intenzivního života, který velmi otevřeným, ale přesto citlivým způsobem, popisuje téma umírání a paliativní péče. I proto byl snímek na začátku března oceněn Českým lvem za nejlepší dokumentární film minulého roku. 

Téma paliativní péče je aktuální napříč všemi obory medicíny a ošetřovatelství. Režisérka filmu proto v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Konkrétně se zaměřila na práci dvou lékařů tohoto oddělení a dokumentování jejich přístupu nejen k práci ale zároveň k celému tématu paliativní péče a myšlence destigmatizování otázek spjatých s koncem života. Tato aktivita vznikla jako pilotní projekt, jenž má potenciál sloužit coby modelový příklad ostatním nemocnicím.
 

„Paliativní péče je v oblasti medicíny dlouhodobě upozaďovaný obor, kterému se nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužil. Jsem proto rád, že jsme promítáním mohli alespoň částečně přispět k popularizaci tématu a otevření diskuse nejen mezi odborníky. Snímek má totiž nejen medicínský, ale i etický a společenský rozměr, protože předkládá množství poučných ukázek toho, jak o umírající pečovat a jak s nimi i jejich rodinnými příslušníky na rovinu a vnímavě mluvit,“ uvedl Roman Škulec, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Tradice vzdělávání v oblasti paliativní péče je na IPVZ dlouhodobá, přesto by se v budoucnu měla intenzivněji zaměřit na přípravu akreditovaných forem vzdělávání v oblasti komplexní paliativní péče. Odborné zázemí pro vznik kvalitních vzdělávacích akcí poskytuje zejména katedra Paliativní medicíny, pod vedením MUDr. Ireny Závadové, která je zároveň primářkou Domácího hospice Cesta domů a vyučuje paliativní medicínu na 1. i 2. LF UK.

„Téma paliativní péče a vzdělávání v něm vnímám jako velmi důležité i pro nelékařské profese. Jak se ukazuje i v jiných oblastech medicíny a ošetřovatelství, podstatnou částí kvalitní péče je schopnost nás zdravotníků komunikovat – s našimi pacienty, s jejich blízkými i mezi sebou v týmu. Výmluva na nedostatek času neplatí – tuto skutečnost dobře ilustrují pasáže z filmu, věnované komunikaci v situacích, které se dotýkají našeho života s nevyléčitelnou nemocí, ale také umírání a doprovázení na cestě ke smrti,“ doplnila Pavla Povolná, náměstkyně ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví pro nelékařské obory a vedoucí katedry Nelékařských povolání IPVZ.

V návaznosti na ohlasy odborné i laické veřejnosti na zpracované téma se i IPVZ rozhodl zapojit do další podpory zvýšení informovanosti o oboru paliativní péče a možnostech, které přináší nejen pro lékaře, ale i pro nelékařské zdravotnické profese. Ve spolupráci s odborníky jsme připravili na letošní rok několik vzdělávacích akcí právě z oblasti paliativní péče a paliativní medicíny. Tím základním je specializační kurz Paliativní péče. Jedná se o povinný kurz podle vzdělávacího programu určený pro lékaře v přípravě na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství. Dalšími vzdělávacími akcemi jsou například kurzy Psychologie v paliativní medicíněEtické a právní aspekty paliativní péče, Komunikace v paliativní medicíně nebo Paliativní péče v nemocnicích – jak na to?.

Vzdělávací rozměr zpracovávaného tématu je pak přítomen i v konkrétních scénách, v nichž oba odborníci zaučují mladé studenty medicíny nebo vedou kurz empatické komunikace, kde přehrávají situace, které mohou při sdělování bolestivých informací nastat.

             

„Pacienti s těžkou nemocí i jejich rodiny žijí život, ve kterém jde kromě udržení výkonnosti nemocných orgánů často i o řadu dalších důležitých věcí – v samotném závěrečném období života pak většinou o zachování důstojnosti, respektu k důležitým životním hodnotám a také důvěry ve smysluplné prožití času. Mám radost, že se tyto principy daří do zdravotní péče přinášet nyní s větší energií – díky členům paliativních týmů, ale také díky podpoře vedení jednotlivých zařízení i díky systémové podpoře ze strany úřadů a plátců péče.,“ doplnil lékař Ondřej Kopecký, primář kliniky paliativní medicíny
1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Celkově se promítání filmu Jednotka intenzivního života a následné moderované besedy s primářem MUDr. Ondřejem Kopeckým v Hotelu ILF, která přinesla nejen zajímavé reakce, ale také podnětné dotazy, účastnilo více než 60 diváků, což je s ohledem na dané téma a akci konanou mimo standardní kinosály průběhu pracovního týdne úctyhodná účast. Snímek kromě letošního ocenění Českým lvem získal již v loňském roce i dvě zvláštní uznání a jedno třetí místo v divácké anketě na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz