Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nový studijní program a výchova odborníků v oblasti veřejného zdraví. Tři významné instituce spojují síly

3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, Státní zdravotní ústav a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví spojilo nově memorandum, které si klade za cíl zajistit společnými silami výchovu nových odborníků pro oblast veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Pandemie covid-19 jen zdůraznila a podtrhla dlouhodobý nedostatek těchto kvalifikovaných specialistů. Spoluprací tří institucí vznikne nový navazující magisterský studijní program s předběžným názvem „Epidemiologie a management veřejného zdraví“.

„Oblast ochrany a podpory veřejného zdraví byla v České republice dlouhodobě přehlížena a podceňována, a to jak finančně, tak personálně. Přestože odborná veřejnost na hrozící problém dlouhodobě poukazovala, až teprve v průběhu nynější epidemie si širší veřejnost

i politická reprezentace začaly uvědomovat potřebu posílit tento segment. Vyčlenit finanční prostředky až takový problém není, to lze udělat poměrně jednoduše, větší problém je opatřit potřebné a vysoce kvalifikované odborníky. Ty nemáme někde ve skladu ani nerostou jako ovoce na stromech, musíme si je vyškolit a vychovat. Vzhledem k tradici, kterou 3. LF má, expertům, jimiž disponuje a možnostem spolupráce s dalšími institucemi v rámci vinohradského zdravotnického areálu i mimo něj jsme se rozhodli otevřít toto nové studium,“ vysvětluje vznik nového studijního programu doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD., jeho navržený garant.

Vinohradský zdravotnický areál je unikátním místem, kde se nachází řada institucí zcela klíčových pro chod českého zdravotnictví: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (3. LF UK), Státní zdravotní ústav (SZÚ), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a některé další menší instituce.

Prohloubení spolupráce SZÚ, IPVZ a 3. LF UK v zájmu podpory vzdělávání pracovníků v oblasti veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie má za cíl vychovat pro praxi kvalitní odborníky, absolventy oboru „Epidemiologie a management veřejného zdraví“. Lékařská fakulta poskytne know-how svých akademických pracovníků a zajistí studijní administrativu. Nemá však dostatek výukových prostor a ty právě budou zajištěny díky vstřícnému postoji SZÚ a IPVZ v prostorách těchto dvou institucí. Zároveň experti SZÚ a IPVZ doplní pedagogický sbor pro plánovaný nový studijní program.

 „Státní zdravotní ústav je od svého vzniku až po současnost odbornou institucí, která zastřešuje aktivity vztahující se k fungování veřejného zdravotnického systému, včetně vzdělávání.  Pro zajištění efektivní a účinné prevence v systému veřejného zdravotnictví je zcela zásadní dostatek kvalitních odborníků. A to nejen lékařů, ale i dalších odborníků, kteří jsou schopni zkoumat a hodnotit rizika a důsledky různých faktorů (biologických, fyzikálních, chemických, aj.) ovlivňujících zdraví lidí,“ vysvětluje důležitost projektu pro SZÚ jeho ředitelka MUDr. Barbora Macková.

„Třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy je od svého vzniku v roce 1953 (tehdy pod názvem Lékařská fakulta hygienická) úzce spjata se Státním zdravotním ústavem. Nový program navazuje na tuto tradici a rozšiřuje ji do moderního pojetí ochrany veřejného zdraví pro 21. století,“ uvedl děkan 3. LF UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

„Ochrana a podpora zdraví je dnes oborem, který je ve světě rozvíjen na každé prestižní univerzitě. O jeho potřebnosti nás jasně poučily poslední dva roky. Při rozvoji programu na 3. LF UK se chceme soustředit nejen na infekční nemoci, ale i na chronická civilizační onemocnění, která jsou i přes probíhající pandemii hlavním zdravotním problémem naší doby," přiblížil cíle programu jeden z členů jeho přípravného výboru MUDr. Pavel Hroboň, M.S.

"Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byl osloven 3. LF UK, aby se na partnerské bázi zapojil do přípravy a následné realizace nového oboru, který vnímáme jako velmi přínosný a do budoucna pravděpodobně i klíčový. Institut bude v prvé řadě poskytovat školící a technické zázemí pro realizaci výuky oboru a samozřejmě počítáme i se zapojením konkrétních odborníků a jejich znalostí, aby se obor dále rozvíjel a cílil na následnou reálnou praxi absolventů," uvedl Roman Škulec, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

První studenty Epidemiologie a managementu veřejného zdraví bychom chtěli přivítat v akademickém roce 2023/ 2024. Předpokládáme, že ročně bude program pro praxi schopen připravit 30 odborníků.