Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Hotel ILF má po rekonstrukci nový kongresový sál

Ve druhé polovině září byla dokončena celková rekonstrukce kongresového sálu v Hotelu ILF, která byla zahájena počátkem srpna letošního roku a měla původně skončit až v průběhu října. V následujících týdnech po dokončení rekonstrukce pak ještě došlo k vybavení novou moderní technikou a dalšími doplňky. Zároveň byl také změněn jeho název a kongresový sál se nyní jmenuje sál Johanna Gregora Mendela. K přejmenování a slavnostnímu zahájení provozu po rekonstrukci došlo na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví symbolicky 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva.

Původní provedení i vybavení kongresového sálu pocházelo ještě ze 70. let minulého století a v současné době již nesplňovalo požadavky na konferenční potřeby nejen IPVZ, ale ani komerčních klientů a ani realizaci moderní výuky. Stejně tak původní nábytek již nesplňoval požadavky na komfortní účast na vzdělávacích akcích nebo konferencích. Celkově byl sál sice stále funkční a odrážel ducha doby, kdy byl postaven, a na mnohé návštěvníky proto působil jako příjemná nostalgie, ale s ohledem na celkovou modernizaci IPVZ směrem k poskytování kvalitnějších služeb v kvalitním zázemí ve spojení s moderními technologiemi byla rekonstrukce nejen nutností, ale zároveň příležitostí ke změně. Kongresový sál byl proto vybaven nejen novou moderní konferenční technikou, ale také nábytkem, a to včetně předsednického stolu a řečnického pultu. Aktuální kapacita sálu je až 120 míst k sezení, což umožňuje pohodlné konání i středně velkých akcí.

„Po vnější rekonstrukci hotelu v minulých letech se nám podařilo v relativně krátkém čase přistoupit i k interiérovým změnám a dokončit je ještě před plánovanými konečnými termíny. Součástí změn zahájených v tomto roce po mém nástupu bylo i přejmenování nejen kongresového sálu, ale všech výukových prostor v rámci IPVZ, které nově nesou jména po významných českých lékařích a vědcích, kteří se zasloužili o rozvoj medicíny i vzdělávání ve zdravotnictví,“ uvedl Roman Škulec, ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V odborném prostředí nebo na akademické půdě nejen v zahraničí ale i v České republice je pojmenování významných institucí nebo prostor po konkrétních osobách velmi časté a je jim tím vyjadřována nejen úcta, ale zároveň takové pojmenování slouží jako příležitost pro snadnější identifikaci instituce například s oborem jejího působení nebo geografickou polohou.

Kongresový sál v Hotelu ILF se nově jmenuje sál Johanna Gregora Mendela, který byl významným přírodovědcem, zakladatelem genetiky a objevitelem základních zákonů dědičnosti. Mendelův přínos pro biologii však byl rozpoznán až začátkem 20. století, řadu let po jeho smrti. Mendel na základě botanických pokusů definoval hlavní principy monogenní dědičnosti, nyní známé jako Mendelovy zákony dědičnosti. Jako jeden z prvních vědců použil ve své práci biostatistické metody.

„Tímto chceme přispět ke zvyšování povědomí o odbornících, lékařích a vědcích, kteří se svou činností zasloužili o nové objevy nebo metody a zároveň v některých případech nejsou veřejnosti až tak známí. I proto jsme před každou výukovou místnost, včetně kongresového sálu, nově umístili tabulky nejen se jmény, ale i se základní charakteristikou daných osob,“ dodává ředitel IPVZ Roman Škulec.

Dalšími osobami, po kterých byly pojmenovány jednotlivé výukové prostory, jsou v abecedním pořadí dle příjmení:

 • Eduard Albert (1841 – 1900)
 • Vladimír Beneš (1921 – 2021)
 • Greta Theresa (1896 – 1957) a Carl Ferdinand (1896 – 1984) Cori
 • Jiří Franta (1899 – 1945)
 • Jaroslav Heyrovský (1890 – 1967)
 • Antonín Holý (1936 – 2012)
 • Jan Jánský (1873 – 1921)
 • Rudolf Jedlička (1869 – 1926)
 • Jiří Kolář (1934 – 2020)
 • Josef Koutecký (1930 – 2019)
 • Ivan Lesný (1914 – 2002)
 • Adolf Lorenz (1854 – 1946)
 • Zdeněk Mařatka (1914 – 2010)
 • Bohumil Prusík (1886 – 1964)
 • Karel Raška (1909 – 1987)
 • Julius Tandler (1869 – 1936)
 • Josef Thomayer (1853 – 1927)
 • Emilie Ruth Tobolářová (1895 – 1973)
 • Vladimír Vondráček (1895 – 1978)
 • Jiří Widimský (1925 – 2020)
 • Otto Wichterle (1913 – 1998)  

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz