Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ byl partnerem konference pro lékaře se zahraničním vzděláním

V sobotu 19. 11. proběhla v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF II. Konference lékařů se zahraničním vzděláním, kterou pořádal Spolek lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov. Hlavním tématem konference byla informační podpora zahraničních zdravotníků v České republice. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) byl významným partnerem celé konference, která přilákala více než sto posluchačů.

Cílem konference byla informační podpora zahraničních zdravotníků, kteří již v tuto chvíli jsou v České republice a mají zájem se díky svému vzdělání pracovně zapojit do systému českého zdravotnictví. Právě role IPVZ v podobě partnera konference byla velmi důležitá. Úkolem IPVZ bylo zajistit nejen prostory pro její uspořádání a organizační přípravu, ale zejména poskytnout účastníkům informace o systému vzdělávání a ověřování znalostí dle platné legislativy. Celá akce však byla určena nejen lékařům, ale také stomatologům, farmaceutům nebo ostatním zdravotníkům z nelékařských profesí, kteří musí absolvovat aprobační zkoušku.  

„Jsem velmi ráda za jakoukoli aktivitu, která pomůže nejen konkrétním zdravotníkům v jejich práci, ale zároveň je možné ji považovat za systémovou. Naším úkolem je systému zdravotnického vzdělávání pomáhat a třeba ho i měnit, aby byl ve výsledku prospěšný všem, tedy nejen zdravotníkům, ale i zdravotnickým zařízením a zejména pacientům. Cílem této konference je pomoci zahraničním zdravotníkům s uplatněním v českém zdravotnictví a přípravou na něj. Za Institut mohu říci, že proto vstřícně komunikujeme se všemi platformami, které jsou zdravotnictví prospěšné. Tato konference svým obsahem a přednáškami, na kterých jsme se jako Institut podíleli, rozhodne přispěla k vyšší informovanosti účastníků a nabídla jim řadu možností, které jim pomohou rychleji se zorientovat a zapojit do českého zdravotnictví,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Konference svým obsahem měla zajistit informování zdravotníků se zahraničním vzděláním nejen v té oblasti, aby získali informace ze strany státních institucí od ověřeného zdroje, tedy zástupců IPVZ, Ministerstva zdravotnictví nebo Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, ale zároveň aby se díky nim mohli co nejdříve vrátit do své profese, kterou vykonávali před odchodem do České republiky. 

„My jsme mimo jiné chtěli, aby se mezi sebou ti účastníci poznali a vyměnili si mezi sebou osobní zkušenosti. Nechali jsme například na konferenci vyrobit i jmenovky, na kterých je uvedena konkrétní profese, tedy lékař, stomatolog, farmaceut nebo zdravotní sestra. A navíc jsme nechali vyrobit i nálepky na oblečení, na kterých bylo uvedeno prospěl nebo prospěla, což je takový signál, že ti lidé už mají za sebou aprobační zkoušku a jsou ochotni se podělit o své zkušenosti,“ vyzdvihla přínos konference za pořadatele Olga Žernosek, lékařka a předsedkyně Spolku Doktor Čechov.

Důležité informace zazněly také nejen o procesu vzdělávání, typech vzdělávacích akcí a průběhu aprobačních a atestačních zkoušek, ale i o jejich formách. Představeny byly i nové platformy našich vzdělávacích akcí, mimo jiné například webcasty a webináře.

„Kromě standardních vzdělávacích akcí je potřeba vyzdvihnout i naše kurzy předaprobační přípravy, díky kterým se následně zvyšuje úspěšnost právě u aprobačních zkoušek. Tyto kurzy v blízkém budoucnu plánujeme výrazně rozšířit a obsahově prohloubit. Naším záměrem je postavit modulární systém, a ten následně převést do e-learningové podoby, aby byly kurzy dostupné všem, kdykoli a odkudkoli. Důležitá je také možnost studovat vlastním tempem,“ vysvětlila Soňa Hrdličková, náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání.   

Kromě hlavního programu v kongresovém sále probíhaly celé odpoledne v dalších konferenčních místnostech ještě čtyři workshopy určené například pro lékaře, všeobecné sestry nebo farmaceuty.

Podrobněji byla rozebrána například témata koncepce rezidenčních míst, uznávání způsobilosti farmaceutů, zkušenosti z otevření vlastní praxe a jedna všeobecná sestra se podělila o zkušenosti se složením aprobační zkoušky. Všechna témata byla jednotlivými odborníky vysvětlena na příkladech, což bylo přínosné a srozumitelné,“ doplnila vedoucí oddělení vzdělávání zahraničních pracovníků IPVZ Mariie Ponomarenko, která zároveň odpolední workshopy moderovala.

V průběhu konference proběhlo společné focení účastníků s přednášejícími a na její závěr předávání pamětních listů s poděkováním pro jednotlivé odborníky, kteří v průběhu dne vystoupili se svými příspěvky. 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz