Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestace v psychoterapii - aktuality

Formalizovaná podoba kvalifikace v psychoterapii se v ČR uplatňuje od devadesátých let. Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu udělovalo IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů). Tato forma zkoušky byla později ze strany MZ zrušena. Česká Psychoterapeutická společnost ČLS JEP se tehdy dohodla se zdravotními pojišťovnami (seznam zdravotních výkonů dodnes hovoří o funkční specializaci) na tom, že si otevře Certifikovaný kurz v psychoterapii, který budou zdravotní pojišťovny uznávat jako ekvivalent (praktický průběh zkoušky byl stejný jako dřív, jen přibyl týden teoretické výuky). Primárně šlo vždy o to, kdo bude pro pojišťovny kvalifikovaný psychoterapeut a tedy nositel psychoterapeutických výkonů. V roce 2016 zasáhlo MZ znovu tak, že rozhodlo, že není možné, aby lékaři absolvovali certifikovaný kurz, protože ten je akreditovaný podle zákona 96/2004 - a podle toho se lékaři vzdělávat nemohou. ČPtS ČLS JEP se mnohokrát odvolávala, věc řešila i Rozkladová komise MZ, ale závěr se nezměnil, a od té doby psychiatři (a ostatní lékaři) žádnou formalizovanou kvalifikaci v psychoterapii získávat nemohou. Pro ně se chystá projekt funkčního kurzu, ale zatím je ve stadiu návrhu. 

Pokud jde o klinické psychology, ti mohli absolvovat zmíněný certifikovaný kurz až do září 2018, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 31/2010, která pro klinické psychology nově ustanovila atestační zkoušku z psychoterapie, kterou bude zabezpečovat IPVZ. Tím, jak toto NV vstoupilo v platnost, byl CK pozastaven.

IPVZ (Katedra klinické psychologie a Katedra psychoterapie) se snaží o to, aby jak pro klinické psychology, tak i psychiatry bylo co nejdříve možné opět zkoušku z psychoterapie skládat. Z výše zmíněného vyplývá, že u psychiatrů se aktuálně čeká na schválení funkčního kurzu. Pro klinické psychology je situace příznivější. MZ schválilo vzdělávací program nástavbové atestace z psychoterapie pro klinické psychology. Definitivně bude platit po zveřejnění ve Věstníku MZ, nicméně to už je jen formalita. Vzdělávací program je k dispozici zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_3.html

V praxi to bude znamenat obvyklý systém specializačního vzdělávání. Tedy systém akreditovaných zařízení, školitelů, přihlášení do oboru, teoretické kurzy atd. Pro klinické psychology bude v rámci IPVZ tuto agendu zajišťovat Katedra klinické psychologie. Už jsme začali dělat potřebné kroky k vytvoření fungujícího systému. Všechny informace budou postupně zveřejňovány na stránkách IPVZ. V současné době se snažíme o nastavení přechodných opatření, tak aby vstup do systému byl co možná nejplynulejší. Jak jsme již avizovali, snažíme se o to, aby ti, kdo mají složenou atestaci z klinické psychologie a mají hotový psychoterapeutický výcvik mohli jít ke zkoušce bez dalších povinností (tak, jak tomu bylo doposud).

Nicméně, jak již bylo řečeno, celý systém je na samém počátku a o všech novinkách budeme informovat.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.