Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Schvalování psychoterapeutických výcviků

Schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví

Obnovení činnosti komise

Psychoterapeutické výcviky pro zdravotnictví byly tradičně schvalovány komisí, již zřizovala ČPtS ČLS JEP. Nicméně z rozhodnutí MZČR tato komise přešla do gesce IPVZ. Komise dosud schvalovala výcviky dle kritérií z roku 2018.

Od roku 2023 jsou v platnosti kritéria nová. Vznikla na základě konsensu zástupců odborných společností (ČPTS ČLS JEP, ČPS ČLS JEP, AKP ČR, ČAP), IPVZ a MZ ČR. Konečné znění bylo schváleno ze strany MZ ČR.

Kritéria 2023 se od těch minulých liší jen v detailech. Tím podstatným je, že dosud bylo možné mít polovinu účastníků skupiny „nezdravotníků“. Požadavkem MZ ČR ale bylo oddělit psychoterapeutický výcvik pro zdravotnictví od výcviku určeného nezdravotníkům. Nejde nutně o oddělení personální, cílem je zpřehlednění situace a zamezení stavu, kdy nezdravotníci mají v ruce diplom o absolvování psychoterapeutického výcviku určeného pro zdravotnictví. Protože je ale žádoucí, aby se vzdělávali i zástupci pomáhajících profesí – nezdravotníci, bude nadále postup takový, že k výcviku se schválením pro zdravotnictví bude možné nechat si schválit i „nezdravotnickou“ skupinu.

Formulář žádosti a instrukce k jeho vyplnění:

Administrativní poplatky

Žádost o schválení nového komplexního vzdělávacího programu: 5 000,- Kč

Opětovné (každé další) posouzení nevyhovující žádosti: 1 500,- Kč

Žádost o dílčí změnu v již schváleném psychoterapeutickém výcviku: 1 500,- Kč

Instrukce k vyplnění a podání žádosti o schválení nového komplexního vzdělávacího programu, spolu s formulářem žádosti naleznete v odkazech výše.

Žádost o dílčí změnu zašlete v listinné podobě spolu s upřesněním, o jakou změnu jde a potřebnými přílohami (např. životopisy, doklady o vzdělání, apod.) na adresu: IPVZ, Bc. Andrea Glendová, Ruská 85, 100 05 Praha 10 a současně zašlete v elektronické podobě na adresu: schvalovaci.komise@ipvz.cz.

Před odesláním žádosti prosím zašlete fakturační údaje odběratele (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, e-mail) na adresu: andrea.glendova@ipvz.cz. Na základě těchto údajů Vám bude vystavena faktura s instrukcemi k provedení platby.

Důležité termíny

Jarní termíny:

  • Žádost o schválení nového komplexního psychoterapeutického výcviku je nutno podat nejpozději do 15. 3. 2024.
  • Žádost o dílčí změnu v již schváleném psychoterapeutickém výcviku lze podat kdykoli v průběhu roku.
  • Termín zasedání komise: 11. 6. 2024

Podzimní termíny:

  • Žádost o schválení nového komplexního psychoterapeutického výcviku je nutno podat nejpozději do 15. 9. 2024.
  • Žádost o dílčí změnu v již schváleném psychoterapeutickém výcviku lze podat kdykoli v průběhu roku.
  • Termín zasedání komise: 10. 12. 2024

Složení komise

Komise má jedenáct členů – jednoho za MZ ČR, dva za IPVZ a po dvou za odborné společnosti – Asociaci klinických psychologů ČR, Českou psychiatrickou společnost, Českou psychoterapeutickou společnost ČLS JEP a Českou asociaci pro psychoterapii.

Předseda komise:

Mgr. Michal Pernička, Ph.D., AKP ČR

Členové:

PhDr. Pavel Král, Ph.D., IPVZ
MUDr. Olga Kunertová, ČAP
prof. MUDr. Ján Praško, Ph.D., IPVZ
MUDr. Juraj Rektor, ČPS
Mgr. Alice Strnadová, MBA, MZ ČR
MUDr. Přemysl Suchomel, ČPS
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., ČPtS ČLS JEP
PhDr. Magdalena Frouzová, ČPtS ČLS JEP
MUDr. Elena Křivková, ČAP
Mgr. Roman Telerovský, AKP ČR

Tajemnice komise:

Bc. Andrea Glendová, IPVZ

Kontakt:

Hromadný e-mail na členy komise je: schvalovaci.komise@ipvz.cz  (zpráva přijde všem členům komise).

Poštovní adresa:

Bc. Andrea Glendová
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10
Vaše žádosti o fakturu či jiný doklad směřujte prosím na e-mail: andrea.glendova@ipvz.cz

Jednací řád

Schvalovací komise se při své činnosti řídí jednacím řádem.

Dosud schválené vzdělávací programy

Seznam schválených psychoterapeutických výcviků

Soubor(y) ke stažení