Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Schvalování psychoterapeutických výcviků

Schvalování komplexních vzdělávacích programů v psychoterapii pro zdravotnictví

Obnovení činnosti komise

Psychoterapeutické výcviky pro zdravotnictví byly dosud schvalovány komisí, již zřizovala ČPtS ČLS JEP. Nicméně z rozhodnutí MZČR tato komise přešla do gesce IPVZ. Pravděpodobně nás v budoucnu čeká diskuse o nových kritériích, nicméně v současné době platí pravidlo, že schvalovací komise postupuje podle dosud platných kritérií, a že všechna rozhodnutí dřívější komise jsou stále platná. Pro svou činnost bude komise zpočátku používat stejný model, stejné formuláře a instrukce jako komise předešlá. Některé z těchto postupů či dokumentů nejsou zcela komfortní, nicméně komise je vázána již výše zmíněnou zásadou kontinuity. Níže naleznete všechny potřebné informace.

Formulář žádosti a instrukce k jeho vyplnění:

Instrukce k vyplnění a podání žádosti

Žádost o schválení vzdělávacího programu

Kritéria schvalování vzdělávacích programů

Administrativní poplatky

Žádost o schválení nového komplexního vzdělávacího programu: 5 000,- Kč
Žádost o dílčí změnu v již schváleném psychoterapeutickém výcviku: 1 000,- Kč

Instrukce k vyplnění a podání žádosti o schválení nového komplexního vzdělávacího programu, spolu s formulářem žádosti naleznete v odkazech výše.

Žádost o dílčí změnu zašlete v listinné podobě spolu s upřesněním, o jakou změnu jde a potřebnými přílohami (např. životopisy, doklady o vzdělání, apod.) na adresu: IPVZ, Bc. Andrea Glendová, Ruská 85, 100 05 Praha 10 a současně zašlete v elektronické podobě na adresu: schvalovaci.komise@ipvz.cz.

Před odesláním žádosti prosím zašlete fakturační údaje odběratele (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, e-mail) na adresu: glendova@ipvz.cz. Na základě těchto údajů Vám bude vystavena faktura s instrukcemi k provedení platby.

Důležité termíny

Jarní termíny:

  • Žádost o schválení nového komplexního psychoterapeutického výcviku je nutno podat nejpozději do 15. 3. 2023.
  • Žádost o dílčí změnu v již schváleném psychoterapeutickém výcviku lze podat kdykoli v průběhu roku.
  • Termín zasedání komise: 13. 6. 2023

Podzimní termíny:

  • Žádost o schválení nového komplexního psychoterapeutického výcviku je nutno podat nejpozději do 15. 9. 2023.
  • Žádost o dílčí změnu v již schváleném psychoterapeutickém výcviku lze podat kdykoli v průběhu roku.
  • Termín zasedání komise: 12. 12. 2023

Složení komise

Komise má deset členů – dva za IPVZ a po dvou za odborné společnosti – Asociaci klinických psychologů ČR, Českou psychiatrickou společnost, Českou psychoterapeutickou společnost ČLS JEP a Českou asociaci pro psychoterapii.

Předseda komise:

Mgr. Michal Pernička, Ph.D., AKP ČR

Členové:

PhDr. Dagmar Konečná, AKP ČR
PhDr. Pavel Král, Ph.D., IPVZ
MUDr. Olga Kunertová, ČAP
PhDr. Marie Lhotová, ČPtS
prof. MUDr. Ján Praško, Ph.D., IPVZ
MUDr. Juraj Rektor, ČPS
Mgr. Jan Kulhánek, ČAP
PhDr. Helena Strnadlová, ČPtS
MUDr. Přemysl Suchomel, ČPS

Tajemnice komise:

Bc. Andrea Glendová, IPVZ

Kontakt:

Hromadný e-mail na členy komise je: schvalovaci.komise@ipvz.cz  (zpráva přijde všem členům komise).

Poštovní adresa:

Bc. Andrea Glendová
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10
Vaše žádosti o fakturu či jiný doklad směřujte prosím na e-mail: glendova@ipvz.cz

Jednací řád

Schvalovací komise se při své činnosti řídí jednacím řádem.

Dosud schválené vzdělávací programy

Seznam schválených psychoterapeutických výcviků

Soubor(y) ke stažení