Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

Pořádání AKK Psycholog ve zdravotnictví bylo až do ledna 2023 vyhrazeno vysokým školám. Protože ale ne všechny vysoké školy, které učí psychologii, mají tento kurz akreditovaný, byl v ČR dlouhodobě velký převis poptávky nad nabídkou. To vedlo k tomu, že pro mnoho zájemců byl tento kurz nedostupný. V lednu 2023 vstoupila v platnost novela zákona 96/2004, která umožňuje, aby tento kurz vyučovaly i jiné subjekty.

V souvislosti s touto změnou byl IPVZ pověřen Ministerstvem zdravotnictví, aby ve spolupráci s vysokými školami, a odbornou společností vypracoval nový vzdělávací program. Výsledkem této aktivity našeho pracoviště je text vzdělávacího programu, který vyšel v červnovém věstníku MZ ČR (Věstník 9/2023).

Ještě v létě roku 2023 získal IPVZ akreditaci MZ ČR pro výuku tohoto kurzu. První běh kurzu (jeho teoretická část) proběhla od 23.10. do 1.11.2023.

Druhý běh kurzu proběhne od 22.1. do 31.1.2024.
Třetí běh kurzu proběhne od 17.4. do 26.4.2024.
Čtvrtý běh kurzu proběhne od 17.06. do 26.06.2024.
Pátý běh kurzu proběhne 2.9. - 11.9.2024.
Šestý běh kurzu proběhne 25.11. - 4.12. 2024.

ČERVNOVÝ KURZ JE NAPLNĚN

Termín pro příjem dokumentů na další běh kurzu AKK Psychologa ve zdravotnictví bude zveřejněn během měsíce června.

Teoretická část probíhá během osmi pracovních dní. Následně účastník absolvuje praktickou část (stáž), její termín je individuálně domluven s některým ze smluvních zařízení. Po absolvování teoretické i praktické části je možné přihlásit se k závěrečné zkoušce.

Cena kurzu je 18.750,- Kč a zahrnuje veškeré součásti kurzu. Tedy teoretickou výuku (První pomoc; Právo ve zdravotnictví; Organizace a řízení zdravotní péče; Zdravotnická dokumentace; Etika zdravotnického pracovníka; Ochrana a podpora veřejného zdraví; Základy farmakologie), obědy ve dnech teoretické výuky, předepsané písemné testy na konci jednotlivých modulů, praktickou část (stáž) a závěrečnou zkoušku. Povolená absence stanovená zákonem je 15% z celkového počtu hodin, tzn. 15 hodin.

Zkoušky plánujeme vypisovat minimálně jedenkrát za měsíc. První zkouškový termín byl 15.12.2023.

Termíny závěrečných zkoušek: 26.6.2024.
Příjem podkladů k termínu zkoušky 26.6.2024 je do středy 19.6. 2024 nebo do naplnění kapacity termínu zkoušky.

Další informace ohledně přihlášení naleznete zde a zde.

Další informace o kurzu můžete získat u paní Kateřiny Zburníkové, která má na starosti praktickou realizaci kurzu a samozřejmě také u PhDr. Pavla Krále, Ph.D.

Přihlášku ke zkoušce vyřídíte s paní Mgr. Natalií Kalajdžievovou, Ph.D.

Poznámka pro poskytovatele zdravotní péče:
IPVZ zajišťuje teoretickou výuku kurzu. Praktickou část, tedy stáže, realizujeme ve smluvních zařízeních. Reálný počet míst v kurzu tedy vychází z možností našich smluvních partnerů brát stážisty. Pokud máte kapacitu pro stážisty, účastníky AKK Psycholog ve zdravotnictví, prosím, kontaktujte nás.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.