Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestační zkouška

Podle vyhlášky 189/2009 jsou zkoušky veřejné, kdy v § 2, odstavci 2 vyhláška říká: "Atestační zkouška je přístupná pro zdravotnické pracovníky a dále pro zaměstnance ministerstva, popřípadě zaměstnance pověřené organizace, kteří konání zkoušky administrativně zajišťují, a to s výjimkou porady o výsledku zkoušky nebo její části, která je neveřejná."

Ti, kdo se chtějí s odkazem na výše citovanou vyhlášku zkoušky zúčastnit, jsou povinni na místě prokázat skutečnost, že splňují podmínky pro vstup do místnosti, kde atestace probíhají. Tedy že jsou zdravotnickými pracovníky, zaměstnanci ministerstva nebo zaměstnanci pověřené organizace, např. zaměstnaneckým průkazem či jiným vhodným způsobem umožňujícím průkazné ověření.

Do místnosti, kde probíhají atestace bude vpuštěno jen tolik návštěvníků, kolik dovoluje kapacita místnosti.