Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nástavbová specializace – Nemocniční lékárenství

Vzdělávací program (dále jen VP) je platný od 1. 4. 2022 (Věstník MZ č. 3/2022)

Současná situace:

 • IPVZ žádá o akreditaci teoretické části VP; předpokládáme, že na podzim budou vypsány první kurzy.
 • Doporučujeme nemocničním lékárnám urychleně podat žádost o akreditaci nástavbového oboru – viz VP části 7.1 nebo 7.2. Praxe v délce 24 měsíců musí probíhat na akreditovaném pracovišti.
 • Je nutné, aby školitel měl minimálně 3 roky praxe od získání základní specializace z nemocničního lékárenství.
 • Zápisy do Průkazu odbornosti je potřeba provádět v intervalech 6měsíců. Náplň viz VP část 3.

Je určena pro farmaceuty se specializovanou způsobilostí:

 • Veřejné lékárenství
 • Praktické lékárenství
 • Klinická farmacie

Praxe:

 • 24 měsíční praxe probíhá na akreditovaném pracovišti (viz VP část I.)
 • Povinná praxe/stáže v délce 8 dní probíhají také na akreditovaném pracovišti (viz VP část I.)

Teoretická část (kurzy IPVZ, platnost 5 let):

 • Teorie přípravy zvlášť náročných lékových forem (7hodin)
 • Příprava sterilních léčivých přípravků (14 hodin)
 • Nemocniční lékárenství (40 hodin)

Další teoretické kurzy, které musí být také platné v den podání přihlášky k atestaci (bez ohledu na druh základní specializace):

 • Neodkladná první pomoc pro farmaceuty (platnost 5 let)
 • Základy legislativy a sociální farmacie (platnost 5 let)
 • Prevence škodlivého užívání návykových l. a léčba závislostí pro farmaceuty (platnost 10 let)

Minimální počty výkonů ke splnění podmínek VP:

 • Příprava cytostatik – 30 výkonů
 • Příprava ostatních sterilních lékových forem – 30 výkonů
 • O dalších novinách v této oblasti Vás budeme dále informovat.

Za Výbor SNF
Marcela Heislerová (heislerova@ipvz.cz)