Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace k povinných stážím - základní kmen lékárenský a praktické lékárenství (zařazení od 1. 7. 2017)

Seznam akreditovaných pracovišť lze nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví zde.

Náplň stáží na akreditovaných pracovištích:

1. Základní kmen
Cíl: seznámení s lékárnou s odbornými pracovišti
- 5 dní v lékárně s odbornými pracovišti.
Seznámení s chodem pracoviště. Seznámení s platnou legislativou nutnou k provozování zařízení lékárenské péče.
Kontrola v lékárně; dokumentační činnosti v lékárně; péče o zásoby.
Evidence návykových látek.
Zásady poskytování lékárenské péče.

2. Praktické lékárenství
Cíl: prohloubení znalostí v oblasti přípravy, příprava na praktickou část atestační zkoušky
- 2 dny praxe zaměřené na přípravku nesterilních lékových forem.
Práce s platným lékopisem, kontrola dávek; zaměření na teoretické znalosti nutné ke správné přípravě lékových forem.
Řešení nesrovnalostí vzniklých při předepisování; inkompatibility, expirace, výpočty.
Cenotvorba a úhradotvorba připravovaných léčivých přípravků.
Náležitosti technologického předpisu a standartního operačního postupu.
Seznámení s platnou legislativou.

Cíl: sumarizace znalostí v oblasti konzultační činnosti, příprava na praktickou část atestační zkoušky
- 2 dny praxe na pracovišti poskytujícím konzultační činnost.
Rozbor kazuistik pracoviště (nejméně 5). Zásady konzultační činnosti farmaceuta.
Rozbor nejčastějších nesrovnalostí v preskripci lékařů. Komunikace nesrovnalostí s lékařem a pacientem. Způsoby zvyšování adherence pacienta k léčbě; farmakologický a nefarmakologický přístup.
Seznámení s platnou legislativou. Dokumentace.