Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Formuláře a žádosti

Soubor(y) ke stažení

Doplňující odborná praxe - přihláška k závěrečnému pohovoru

Žádost o zařazení do doplňující odborné praxe podle § 11, odst. (1), písm.b) zákona č. 95/2004 Sb.

Přihláška k atestační zkoušce

Přihlášku lze podat vyplněním v elektronické aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare (předposlední odkaz v seznamu).

Žádost o vydání osvědčení o získání specializované způsobilosti farmaceuta

Žádost lze podat vyplněním v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare.