Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Základní kmen technologicko-laboratorní

Kde najdu vzdělávací program základního technologicko-laboratorního kmene?

Ve vyhlášce č. 73/2019 o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů.

Pro koho je určen základní technologicko-laboratorní kmen?

Je určen pro všechny školence zařazené po 30.6.2017 do oborů Farmaceutická technologie, Radiofarmaka nebo Laboratorní vyšetřovací metody

Jak se přihlásit do specializačního vzdělávání a základního kmene?

Žádost o zařazení se podává elektronicky prostřednictvím formuláře na: https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL33ZARAZENIDOZO

Jaká je minimální délka praxe v základním technologicko-laboratorním kmeni?

12 měsíců

Kde probíhá praxe v technologicko-laboratorním kmeni?

 V lékárně akreditované na farmaceutickou technologii nebo nemocniční lékárenství nebo na akreditovaném pracovišti nukleární medicíny nebo v akreditovaných laboratořích klinické biochemie, toxikologie, lékařské mikrobiologie nebo dalších laboratořích uvedených ve vyhlášce č. 73/2019. 

Jak dokládám praxi?

Záznamy o absolvované praxi musí být řádně doloženy v průkazu odbornosti a průběžně potvrzovány školitelem v 6 měsíčních intervalech.

Kdo může být mým školitelem?

Dle typu pracoviště buď farmaceut se specializací v oboru Farmaceutická technologie nebo Nemocniční lékárenství nebo lékař se specializací nukleární medicína nebo v oborech, které jsou uvedeny ve vyhlášce č.73/2019 a s praxí nejméně 3 roky od získání specializované způsobilosti. Školitel musí mít úvazek nejméně 0,5 u stejného poskytovatele zdravotních služeb jako školenec. Na 1 školitele připadají maximálně 3 školenci.

Jaké kurzy je nutno absolvovat k ukončení základního technologicko-laboratorního kmene?

  • Kurz Základy legislativy – 1 den
  • Kurz Zabezpečení jakosti - 1 den
  • Kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - 1 den
  • Kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty - 2 dny

Jak dlouho platí kurzy k ukončení základního technologicko-laboratorního kmene?

  • Kurz Základy legislativy a zabezpečení jakosti - 5 let
  • Kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - 10 let
  • Kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty - 5 let

Pokyny k ústní zkoušce základního kmene včetně termínů a zkušebních otázek jsou uvedeny zde: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/zaverecna-zkouska-po-ukonceni-vzdelavani-v-zakladnim-kmeni

Dotazník k žádosti o udělení akreditace k provádění vzdělávání v základním kmeni technologicko-laboratorním: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/co-je-nutne-dolozit_1740_1739_3.html

Odkaz na vyplnění žádosti o udělení akreditace online: https://akreditace.zvladnu.cz/zadost/