Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKK výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků - informace

18.1.2021 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků.  Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 31.12.2020. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou Farmaceutické technologie a kontroly léčiv, která je garantem kurzu. Termíny naleznete https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/farmaceuticke-technologie-a-kontroly-leciv/vzdelavaci-akce. V současné době jsou pro odborné moduly pro přihlášení uzavřeny (na webu zobrazeno jako obsazeny), přihlášení bude možné po schválení přihlášky.

O přijetí do kurzu budete informováni emailem.

Termíny závěrečné zkoušky AKK Výroba, příprava a kontrola léčiv: 10.3.2021 a 31.3.2021.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).

Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání pro zdrav. pracovníky nelék. zdrav. povolání

Zařadit do oboru se můžete pomocí vyplnění žádosti přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), kterou najdete na adrese https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniNelekari/Formulare.

Pro zařazení do oboru je nutné doložit Průkaz odbornosti (slouží pro zápis o zařazení do studia) a logbook (slouží k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během spec. vzdělávání). Průkaz odbornosti i logbook lze zakoupit na IPVZ. Údaje pro platbu: průkaz odbornosti v hodnotě 330 Kč (v.s. 602390), logbook v hodnotě 220,- Kč (v.s. 602290) oboje na č. účtu 19535101/0710. Dále je nutné zaslat doklad o úhradě k ověření (stačí e-mailem číslo účtu, datum a uhrazená částka). Na základě tohoto Vám bude logbook společně s Průkazem odbornosti a zápisem o zařazení do studia zaslán na uvedenou kontaktní adresu.

Soubor(y) ke stažení