Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKK výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků - informace

18.1.2021 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků.  Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 31.12.2020. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou Farmaceutické technologie a kontroly léčiv, která je garantem kurzu. Termíny naleznete https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/farmaceuticke-technologie-a-kontroly-leciv/vzdelavaci-akce. V současné době jsou pro odborné moduly pro přihlášení uzavřeny (na webu zobrazeno jako obsazeny), přihlášení bude možné po schválení přihlášky.

O přijetí do kurzu budete informováni emailem.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).

Soubor(y) ke stažení

Přihláška na AKK