Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

  • Technologie lékových forem, základní operace a postupy, léčivé a pomocné látky, základy biogaleniky, aplikační systémy a formy léků, stabilita a stabilizace, radiofarmaka, léčivé rostliny a fytofarmaka, biologické přípravky.
  • Zabezpečování jakosti ve farmaceutické výrobě, správná výrobní praxe, správná laboratorní praxe, farmaceutická kontrola, farmaceutická analytika, bioanalytika, chromatografické metody, speciální analytické metody, mikrobiologická kontrola léčiv.