Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Závěrečná zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Závěrečná zkouška probíhá na IPVZ pro níže uvedené obory:

  • Praktické lékárenství – kmen lékárenský
  • Klinická farmacie – kmen lékárenský
  • Laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví – kmen technicko-laboratorní
  • Radiofarmaka – kmen technicko-laboratorní
  • Farmaceutická technologie – kmen technicko-laboratorní
  • Všeobecné praktické lékařství - kmen všeobecné praktické lékařství a kmen interní

Přihlášení ke zkoušce v základním kmeni

Ke zkoušce ve výše uvedených kmenech se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří si plní podmínky specializační přípravy podle vzdělávacích programů z roku 2018/2019.

Předpokladem pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků daných vzdělávacím programem.

Formulář přihlášky je volně ke stažení níže na této stránce v souborech ke stažení.

Všechny přihlášky se podávají nejpozději 60 dnů před termínem konání zkoušky a odesílají se na studijní oddělení IPVZ, Praha 10, Ruská 85.

Příslušná referentka studijního oddělení předá přihlášku příslušnému pedagogickému pracovišti IPVZ, které provede kontrolu splnění podmínek přístupu k závěrečné zkoušce a schválení zájemce o zkoušku.

Termíny, pozvánka a průběh závěrečné zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Pozvánka s informacemi o termínu, o místu konání a platebních údajích musí být odeslána zájemci o zkoušku minimálně 30 dnů před termínem zkoušky.

Stejně tak musí být odeslána pozvánka ke zkoušce členům zkušební komise. Zkušební komise má nejméně 3 členy.
Otázky ke zkoušce jsou zveřejněné na této stránce v souborech ke stažení. Každý účastník zkoušky si vylosuje 3 otázky, které musí zodpovědět.

Termíny zkoušek:

Kmen lékárenský: 15.1.2020, 9.3.2020, 15.6.2020, 21.9.2020, 7.12.2020
Kmen technologicko-laboratorní: 19.5.2020, 2.12.2020
Kmen všeobecné praktické lékařství: 17.–20.2. 2020, 20.–24.4.2020, 21.–25.9.2020, 2.–5.11.2020
Kmen interní pro lékaře zařazené do oboru všeobecné praktické lékařství: 17.–20.2.2020, 20.– 24.4.2020, 21.–25.9.2020, 2.–5.11. 2020

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše 3x, nejdříve za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Platba za zkoušku se řídí nařízením vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékař a farmaceutů.

Výše úhrady činí:

První zkouška není zpoplatněna.

a) první opakování 3500 Kč
b) druhé a třetí opakování 5000 Kč

Soubor(y) ke stažení