Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Screening a krátká intervence v oblasti zneužívání návykových látek v ordinacích praktických lékařů a v další individuální poradenské péči o dospívající

E-kurz je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I.“ a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Informace o e-kurzu

Klíčová slova: syndrom rizikového chování v dospívání, škodlivé užívání návykových látek, závislost, marihuana, alkohol, nikotin, krátká intervence, dotazník CRAFFT, drogy

Cíle e-kurzu:

  • Dokázat začlenit zneužívání návykových látek do celkového kontextu rizikového chování mládeže.
  • Seznámit se s rozsahem zkušeností naší mládeže s návykovými látkami, pochopit potřebu prevence v této oblasti.
  • Seznámit se a zvládnout metodu screeningu a krátké intervence v oblasti zneužívání návykových látek u dospívajících.
  • Procvičit si důležité postupy tohoto druhu poradenství.

Učební text je doplněn o:

  • obrazovou dokumentaci
  • seznam literatury
  • autotesty
  • závěrečný test

Autor:

MUDr. Pavel Kabíček, CSc.

Recenzent:

MUDr. Hana Cabrnochová

Přehled kapitol

Závěrečný test

Test sestává z 15 otázek, které jsou s jednou, více i se všemi správnými odpověďmi. Pro úspěšné absolvování tohoto testu je třeba dosáhnout 45 bodů (z celkových 55). K vypracování testu máte 3 pokusy. Přejeme vám hodně úspěchů!

Realizační tým