Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Závěr

Vážení absolventi e-kurzu Screening a krátká intervence v oblasti zneužívání návykových látek v ordinacích praktických lékařů a v další individuální poradenské péči o dospívající.

V průběhu kurzu jste byli informování o tom, že prevence rizikového chování v dospívání má v oblasti zneužívání návykových látek opravdu velké pole působnosti. Velice oceníme, když se do prevence aktivně zapojíte a použijete informace a dovednosti, které jsme se vám snažili vštípit. Forma e-learningu je dle našeho názoru velmi pestrá až hravá, což v našem případě pomáhá simulovat co nejplastičtěji situace, s kterými se můžete v praxi setkat.

Naučili jste se provádět psychosociální screening a zjišťovat, cíleně a podle přiložené metodiky, psycho-sociální adaptaci dospívajícího.

Seznámili jste se s dotazníkem CRAFFT, který je orientačním diagnostickým nástrojem v tomto typu poradenství.

Snažili jsme se vám strukturovaně přiblížit to, že krátká intervence musí být prováděna přiměřeně podle míry rizika a podali jsme k tomu řadu ukázek a cvičení.

Efektivita screeningu a krátké intervence v oblasti prevence zneužívání návykových látek byla jednoznačně prokázána v řadě českých, zahraničních i srovnávacích mezinárodních studií a nyní jde o to, aby byla českou lékařskou veřejností co nejvíce a co nejšířeji používána. Nejvhodnější příležitostí pro toto poradenství se nám zdá preventivní prohlídka adolescenta v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.

Gratulujeme vám, jste na samém konci e-kurzu Screening a krátká intervence v oblasti zneužívání návykových látek v ordinacích praktických lékařů a v další individuální poradenské péči o dospívající. Nyní si otevřete závěrečný test e-kurzu a prověřte si znalosti, které jste načerpali jeho studiem. Pozor! Každým otevřením závěrečného testu a jeho nedokončením přicházíte o jeden pokus jej absolvovat. V případě, že se vám nepodaří závěrečný test absolvovat ani na třetí pokus, budete se muset přihlásit do dalšího běhu e-kurzu, kde budete mít opět tři pokusy k jeho složení. Podrobnosti k testu naleznete v jeho úvodu. I když máte k dispozici 3 pokusy, věříme, že jej úspěšně absolvujete hned napoprvé.

Přejeme vám mnoho úspěchů v testu!

Realizační tým