Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Citovaná a doporučená literatura

Citovaná literatura

 1. ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs), www.espad.org.
 2. Csémy L., Kabíček P., Hamanová J. a kol.: Účinky krátkodobého a dlouhodobého užívání kanabinoidů. Čes.-slov. Pediat. 2007, 62, 158–170.
 3. Váchová P. E., Racková S., Janů L.: Neuromechanismy účinku návykových látek, systém odměn. Čes. a Slov. Psychiat. 2009, 105, 263–268.
 4. Crowley T. J.: Adolescence and substance-related disorders: research agenda to guide decisions on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition (DSM-V). Addiction 2006, 101, 115–124.
 5. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition (DSM-V), 2013.
 6. Kabíček P., Kobr J., Šašek L. a kol.: Alkoholové a drogové intoxikace u dospívajících přijatých na dětská oddělení v ČR. Čes.-slov. Pediat. 2013, 68, 293–300.
 7. Hamanová J., Csémy L.: Prenatální účinky alkoholu. Čes.-slov. Pediat. 2010, 65, 606–612.
 8. Gellert C., Schöttker B., Brenner H.: Smoking and all-cause mortality in older people: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2012, 172, 837–844.
 9. Hrubá D.: Proč nekouřit v těhotenství – nové poznatky o účincích nikotinu. Prakt Gyn 2007, 11, 132–134.
 10. Zammit S., Allebeck P., Andreasson S., et al.: Self reported cannabis use, predisposition for psychosis, and psychotic symptoms in young people. BMJ 2005, 330, 11–14.
 11. Votavová M.: Systém péče o mladistvé problémové uživatele drog a závislé jedince v České republice. Čes.-slov. Pediat. 2003, 11, 681–688.
 12. Csémy, L., Kabíček, P., Dvořáková Z.: Krátké intervence pediatra zaměřené na redukci užívání návykových látek u adolescentů: účinnost potvrdily dvě nezávislé studie. Vox pediatriae, 2013,13, 6, 28-30.
 13. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018, Úřad vlády ČR.

Doporučená literatura

 1. Kabíček P., Csémy L., Hamanová J. a kol.: Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví, Triton Praha 2013, 343 s. ISBN 978-80-7287-793-4, zvláště strany 135–147.
 2. Kabíček P., Csémy L., Čápová E. a kol.: Manuál drogové prevence v praxi praktického lékaře pro děti a dorost (inovované vydání 2012), CEPROS Praha, 2012, 49 s. Pro členy Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost dostupný i v elektronické formě na stránkách www.detskylekar.cz/content/manual-drogove-prevence-v-praxi-pldd