Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Zkouška po kmeni

Obor Všeobecné praktické lékařství - kmen VPL

Přihlášení ke zkoušce v základním kmeni

Ke zkoušce ve výše uvedených kmenech se mohou přihlásit pouze zájemci, kteří si plní podmínky specializační přípravy podle vzdělávacích programů z roku 2018/2019.

Formulář přihlášky je dostupný v aplikaci EZP na tomto odkazu: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare?Kod=Certifikat&Nazev=Certifik%C3%A1t&misto=CR

Všechny přihlášky se odesílají na studijní oddělení IPVZ, Praha 10, Ruská 85.

Příslušná referentka studijního oddělení předá přihlášku příslušnému pedagogickému pracovišti IPVZ, které provede kontrolu splnění podmínek přístupu k závěrečné zkoušce a schválení zájemce o zkoušku.

Termíny, pozvánka a průběh závěrečné zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

Pozvánka s informacemi o termínu, o místu konání a platebních údajích musí být odeslána zájemci o zkoušku minimálně 30 dnů před termínem zkoušky.

Stejně tak musí být odeslána pozvánka ke zkoušce členům zkušební komise. Zkušební komise má nejméně 3 členy.
Otázky ke zkoušce jsou zveřejněné na této stránce v souborech ke stažení. Každý účastník zkoušky si vylosuje 3 otázky, které musí zodpovědět.

Termíny zkoušek

Termíny zkoušek: https://www.ipvz.cz/terminy-zkousek/lekari

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše 3x, nejdříve za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Platba za zkoušku se řídí nařízením vlády č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékař a farmaceutů.

Výše úhrady činí:

První zkouška není zpoplatněna.

a) první opakování 3500 Kč
b) druhé a třetí opakování 5000 Kč

Soubor(y) ke stažení