Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Upozornění pro školitele oboru Všeobecné praktické lékařství

Dne 28.3.2018 byla ve Věstníku MZ ČR č. 3 zveřejněna část vzdělávacího programu specializačního oboru Všeobecné praktické lékařství – vlastní specializační výcvik.  Tento program je určen pro školence, kteří byli do oboru Všeobecné praktické lékařství zařazeni od 1.7.2017.

Zdravotnická zařízení žádající o  dotaci na RM 2018 ( školitelé)  jsou povinni podle bodu č. 5 Metodiky RM 2018  požádat  do 1 měsíce – tedy do  28.4.2018 – o akreditaci  na vlastní specializovaný výcvik oboru VPL a kopii této žádosti předložit  IPVZ, oddělení rezidenčních míst.

Jakmile bude zveřejněna další část vzdělávacího programu na  základní kmen, bude nutné požádat znovu o další akreditaci na základní kmen.

Zdravotnických zařízení, která získala akreditaci v oboru VPL do 30.6.2017, a která vzdělávají školence zařazené do oboru Všeobecné praktické lékařství do 30.6.2017, se povinnost požádat o akreditaci netýká ( i v případě, že lhůta udělení akreditace již uplynula). Nebudou však moci vzdělávat školence zařazené do oboru od 1.7.2017.

Věstník MZ 03 - 2018