Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Upozornění pro školitele oboru Všeobecné praktické lékařství

Na webových stránkách MZ ČR byla zveřejněna aktualizace Metodiky na celé specializační vzdělávání. Úprava Metodiky se týká zejména posunu termínu pro předložení kopie Rozhodnutí o udělení akreditace z 15. 5. 2020 na 29. 5. 2020 a dále byl upřesněn výklad některých ustanovení. Úpravy byly provedeny v kapitolách 5.1, 5.2, 6. a 12.


Dne 28.3.2018 byla ve Věstníku MZ ČR č. 3 zveřejněna část vzdělávacího programu specializačního oboru Všeobecné praktické lékařství – vlastní specializační výcvik.  Tento program je určen pro školence, kteří byli do oboru Všeobecné praktické lékařství zařazeni od 1.7.2017.

Zdravotnická zařízení žádající o  dotaci na RM 2018 ( školitelé)  jsou povinni podle bodu č. 5 Metodiky RM 2018  požádat  do 1 měsíce – tedy do  28.4.2018 – o akreditaci  na vlastní specializovaný výcvik oboru VPL a kopii této žádosti předložit  IPVZ, oddělení rezidenčních míst.

Jakmile bude zveřejněna další část vzdělávacího programu na  základní kmen, bude nutné požádat znovu o další akreditaci na základní kmen.

Zdravotnických zařízení, která získala akreditaci v oboru VPL do 30.6.2017, a která vzdělávají školence zařazené do oboru Všeobecné praktické lékařství do 30.6.2017, se povinnost požádat o akreditaci netýká ( i v případě, že lhůta udělení akreditace již uplynula). Nebudou však moci vzdělávat školence zařazené do oboru od 1.7.2017.

Věstník MZ 03 - 2018


Odborný webinář školitelů
(termín a místo konání: 19.03.2021 - 12:00-16:30, On-line)