Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

ČINNOST PRACOVIŠTĚ:

  • Specializační vzdělávání lékařů
  • Organizace a provádění atestačních zkoušek a zkoušek po kmeni
  • Podpora a vzdělávání školitelů VPL (odborné semináře pro školitele a kurzy v ČR i zahraničí - Leonardo kurzy, Bled kurzy )
  • Postupné zavádění hodnocení školitelů s cílem zvýšení kvality vzdělávání a prestiže profese školitele
  • Pořádání a koordinace vzdělávacích akcí pro lékaře nejen ve specializační přípravě
  • Podpora pro lékaře rekvalifikující se do oboru VPL z jiných oborů a jejich příprava k atestaci
  • Spolupráce s profesní https://splcr.cz a odbornou organizací VPL https://www.svl.cz/
  • Spolupráce s MZČR na legislativním rámci specializační přípravy
  • Spolupráce na reformě primární péče a zpřehlednění a zjednodušení systému specializačního vzdělávání

Poslechněte si podcast Praktici

Rozhovory praktických lékařů se specialisty cílí na zdůraznění možností sdíleného rozhodování, zlepšování vzájemné spolupráce a uvažování v kontextu moderní medicíny založené na důkazech.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE: