Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Publikace pracoviště

Seznam publikací

Články v odborném tisku

 1. J.Štolfa, Vzorová kazuistika, Praktický lékař 2005/4
 2. J.Štolfa, Náhle vzniklá bolest v epigastriu, vlastní pozorování Praktický lékař 2006/2
 3. J.Štolfa, Závislý pacient v ordinaci praktického lékaře vlastní pozorování Praktický lékař 2006/4
 4. J.Štolfa, V.Bencko, J.Hobstová
  Návykové látky v primární péči Praktický lékař 2009/3
 5. J.Štolfa, V.Bencko, J.Hobstová
  Komplikace zneužívání návykových látek
  A možnosti prevence v primární péči Praktický lékař 2009/5
 6. Býma, Seifert, Šmatlák, Štolfa
  Koncepce oboru všeobecné praktické lékařství Praktický lékař 2009/9
 7. P. Vychytil, K. Sklářová, J. Štolfa, F. Peters Klimm
  D. Marx
  Pohled mladých českých praktiků na specializační vzdělávání
  – dotazníkový průzkum Praktický lékař 2011/9
 8. Štolfa
  Postgraduální vzdělávání ve všeobecném praktickém Revizní a posudkové
  lékařství a problematika kontroly nákladů na zdravotní Lékařství 2011/2
  péči
 9. Býma, Seifert, Štolfa Praktický lékař 2012/4
  Personální situace praktických lékařů v ČR

Monografie

 1. Josef Štolfa, Přehled nejčastějších drogových závislostí,
  Sanofi Synthelabo 2004

Kapitoly v monografii

 1. Válková Libuše, Manuál praktického lékaře školitele,
  vydalo nakladatelství Galén 2006
  • Lékařská komunikace
  • Vzorová kazuistika
 2. Válková Libuše, Praktické lékařství, výukový text-skripta,
  vydala Univerzita Karlova v Praze v nakladatelství Karolinum 2007
  • Základy lékařské komunikace
  • Komunikace lékaře v rámci konzultace
  • Drogově závislý pacient v primární péči
  • Jak se píše kazuistika
 3. Kalvach Zdeněk, Křehký pacient a primární péče Grada 2011
  • 6.4.7- Všeobecný praktický lékař
 4. Seifert Bohumil, Všeobecné praktické lékařství Galén 2013
  • Specializační vzdělávání ve VPL

Podíl v práci na doporučeném postupu:

Invazivní meningokoková onemocnění - úvodní diagnostika, léčba a převoz pacientů
Doporučení vypracovala pracovní skupina: Rožnovský Luděk, Gutvirth Jaroslav, Beneš Jiří, Dostál Václav, Kasal Eduard, Hobstová Jiřina, Kümpel Petr, Křížová Pavla, Ticháček Milan, Plíšek Stanislav, Štruncová Věra. Zahrnuty a akceptovány byly připomínky odborníků: Šolc Jiří, Hoza Josef, Novák Ivan, Karen Igor, Cabrnochová Hana, Štolfa Josef.
http://www.urgmed.cz/postupy/meningokok_v_pnp_brezen_2006.doc