Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


INFORMACE K POVINNÝM KURZŮM V OBORU VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ (VPL)

  1. KURZY VE KMENI

Věstníkem MZČR 1/2024 byla nově zavedena neomezená platnost kmenových kurzů bez ohledu na obor zařazení (v oboru VPL všech kurzů ve kmeni dle vyhlášky 397/2020 Sb. vyjma kurzu Novinky ve VPL, jehož platnost je 5 let a musí být v souladu se vzdělávacím programem VPL absolvován 1x rok, počítáno 1x za každých započatých 12 měsíců specializační přípravy). Neomezená platnost se týká i kurzů absolvovaných kdykoliv v minulosti a v rámci starších vzdělávacích programů.

  1. KURZY VE VLASTNÍM SPECIALIZOVANÉM VÝCVIKU

Na základě informace oddělení lékařských povolání MZČR si dovolujeme upřesnit informaci vztahující se k absolvování povinných kurzů ve vlastním specializovaném výcviku v oboru všeobecné praktické lékařství. Kurzy povinné ve vlastním specializovaném výcviku budou pro lékaře vzdělávající se cestou kmene VPL a interního kmene b) od 1.1. 2024 uznávané pouze budou-li absolvovány v rámci vlastního specializovaného výcviku, tzn. nelze je absolvovat předem, ještě před ukončením vzdělávání v základním kmeni (vztahuje se na kurzy absolvované po 1.1.2024, kurzy absolvované před koncem roku 2023 budou uznány i za předpokladu, že byly absolvovány ještě před složením kmenové zkoušky.

Postup do vlastního specializovaného výcviku je dle zákona 95/2004 Sb. možný až po splnění všech studijních povinností ve kmeni (stáží a kurzů). Pokud pouze čekáte na termín zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni a již máte splněnou všechnu praxi a absolvované kmenové kurzy, lze začít stážovat i absolvovat kurzy ve vlastním specializovaném výcviku. Ve vlastním spec. výcviku se jedná u lékařů po kmeni VPL a interním kmeni b) (VPL) o kurzy Hygiena a epidemiologie, Paliativní péče a min. 1x Novinky ve VPL. Pro rok 2023 lze tyto již absolvované kurzy, byť ještě ve kmeni, uznat.

U lékařů, kteří se do oboru VPL rekvalifikují, jsou povinné všechny kurzy uvedené v bodu 2.7 b) Věstníku 3/2018, pokud tito lékaři absolvovali v rámci předchozího vzdělávání kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace, Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a Radiační ochrana a jsou platné k datu přihlášky ke zkoušce v oboru VPL, lze tyto kurzy uznat. 

Omlouváme se za komplikace tím způsobené, frekvenci vypisování kurzů se pokusíme uzpůsobit Vašim potřebám. Pokud byste kurz potřebovali absolvovat a jeho kapacita by byla pro ten půlrok již plná, prosím obracejte se přímo na vedoucí katedry či instruktorku studijního odd. na ILF, Mgr. Hanu Svobodovou. Kurzy jsou vypisovány vždy ke konci semestru, pro zasílání aktualit si ve svém přístupu na stránkách IPVZ prosím nastavte souhlas se zasíláním upozornění.

V Praze, 12.2.2024

MUDr. Ludmila Bezdíčková
vedoucí pracoviště
Katedra všeobecného praktického lékařství
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha