Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Představení zaměstnanců katedry

MUDr. Marek Štefan, MBA

V roce 2007 vystudoval všeobecné lékařství na 1. LF UK Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2013 pracoval na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Poté sbíral zahraniční zkušenosti ve skotském Edinburghu, nejprve na interním a poté na infekčním oddělení. Od roku 2014 do roku 2020 působil na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze, včetně pozice primáře. V roce 2019 získal titul MBA. Od roku 2020 až dosud pracuje jako antibiotický konziliář v Nemocnici Na Homolce, zároveň od roku 2022 jako vedoucí konziliář na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol. Na 2. LF UK se podílí na výuce mediků. Od roku 2023 je vedoucím katedry infekčního lékařství IPVZ. Je členem výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, kde zastává pozici vědeckého sekretáře. Je autorem monografie „Antibiotika v klinické praxi“ a spoluautorem monografie „Covid-19: diagnostika, léčba a prevence“. Mezi jeho klinické a výzkumné zaměření patří antibiotika, bakteriální infekce a diferenciální diagnostika v infektologii.

MUDr. Dan Veselý

V roce 2007 absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od téhož roku nastoupil jako lékař na Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, kde se nejprve věnoval infekčnímu lékařství v celé šíři oboru. Od složení atestační zkoušky se věnuje především ambulantní léčbě pacientů s HIV a chronickými hepatitidami, dále pak výukové činnosti v oblasti své odbornosti pregraduálně pro 1. a 2. lékařskou fakultu UK a postgraduálně jako lektor a konzultant. Je členem Národního centra pro vysoce nebezpečné nákazy.

MUDr. Jan Strojil, Ph.D.

Vystudoval všeobecné lékařství na LF Univerzity Palackého v Olomouci, po promoci v roce 2004 začal působit na Ústavu farmakologie FN Olomouc a LF UP. Po absolvování kmene interního lékařství atestoval v roce 2009 v oboru Klinická farmakologie, v roce 2014 získal doktorský titul v oboru Lékařská farmakologie. Od roku 2021 je zařazen do atestační přípravy v oboru Infekční lékařství, je kmenovým zaměstnancem nového Infekčního oddělení FN Olomouc a slouží na všeobecných ambulancích Oddělení urgentního příjmu.

Kromě IPVZ přednáší infekční lékařství na 2. LF UK. Absolvoval řadu zahraničních stáží včetně Fulbright-Masarykova stipendia, díky kterému strávil rok v Childrens‘ Hospital Los Angeles a na USC ve Spojených státech. Část studia strávil v Anglii a ve Skotsku, ve Finsku.

Mezi jeho hlavní odborné zaměření patří farmakokinetika antimikrobních přípravků a úprava dávkování u kriticky nemocných pacientů a u pacientů s alterovanou farmakokinetikou.