Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Představení zaměstnanců katedry

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Vzdělání:

2006 - 2012 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, magisterské studium, obor: Všeobecné lékařství
2012 - 2016
2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, doktorské studium, obor: Preventivní medicína

Zaměstnání

2012 - dosud Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce
2014 - 2015 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
2012 - dosud Klinika infekčních nemocí, 2. LF, UK
2017 - dosud Katedra infekčního lékařství, IPVZ

Zahraniční stáže a kurzy

 • 2010: Letní škola imunologie a infekčních nemocí, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Řím, Itálie
 • 2011: Měsíční studijní pobyt King’s College London, Caldecot Centre (HIV Medicine), King’s College Hospital, Londýn, Velká Británie
 • 2013: Short Course in Travel Medicine, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londýn, Velká Británie
 • 2014: Měsíční stáž v tropické medicíně, Itibo Health Centre, Nyamira, Keňa
 • 2015: Měsíční stáž v tropické medicíně, Itibo Health Centre a Public Hospital Nyamira, Keňa
 • 2016: Kurz ESCMID: Antibiotic Therapy in Practice ESGAP Workshop, Madrid, Španělsko
 • 2017: Salzburg Weill Cornell Seminar on Infectious Diseases, Salzburg, Rakousko
 • Ocenění: Recognition for Excellent Case Presentation, Recognition for Academic Excellence
 • 2017: 16th ESCMID Summer School, Borstel, Německo
 • 2018: Kurz ESCMID: Preparing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe, Bukurešť, Rumunsko 
 • 2018: Kurz ESCMID: Antimicrobial Stewardship: Implementing the Change, San Lorenzo de El Escorial, Španělsko
 • 2018: Infectious Disaeases in Adults 2018, Harvard Medical School, Boston, USA
 • 2018: Kurz ESCMID: Infection in the Elderly: the Next Challenges, Grenoble, Francie

Publikační a pedagogická činnost

 • Autor 8 článků publikovaných v časopise s IF, 15 článků publikovaných v odborném nebo recenzovaném časopise a 1 kapitoly v tištěné monografii
 • Hlavní autor nebo spoluautor 39 odborných sdělení na tuzemských konferencích, 46 na zahraničních konferencích 

Členství v odborných společnostech:

 • European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases 
 • (člen European Study Group for Infections in Travellers and Migrants)
 • Společnost infekčního lékařství ČLS JEP (člen rady Sekce tropického a cestovního lékařství)
 • Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
 • Česká internistická společnost ČLS JEP

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. 

Tel.: 266 083 198, 266 082 620
 • Více informací na adrese: https://www.ipvz.cz/doc-mudr-vilma-maresova-csc-narust-spalnicek-v-cesku

Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

Tel.: 266 082 706
 • Narozen 1954, promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze v roce 1979.
 • Po základní vojenské službě začal pracovat na dětském oddělení nemocnice v Kadani a v roce 1982 přešel na místo sekundáře na Infekční klinice Nemocnice Na Bulovce, kde jako lékař působí dodnes.
 • V roce 1985 složil atestaci z pediatrie a v roce 1989 atestaci z oboru infekčních nemocí.
 • V letech 1989 až 1997 pracoval jako asistent na 2. LF UK, v roce 1998 přešel na stejnou pozici na IPVZ, kde do roku 2009 pracoval na plný úvazek, v současné době tomto místě působí i nadále, ale jen na částečný pracovní úvazek. V roce 2009 po habilitaci nastoupil na 3. LF UK, kde je zaměstnán dosud. V roce 2017 byl jmenován profesorem infekčního lékařství. Zabývá se hlavně problematikou infekce HIV.