Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

 • respirační infekce
 • neuroinfekce
 • antiinfekční léčba
 • gastrointestinální infekce dětí a dospělých včetně hepatologické problematiky
 • HIV infekce

Granty:

 • Early diagnostic and intervention in neuroaids.
  Open Society Fund, Praha
  Řešitel: MUDr. Černý, 2.LF UK, neurologie FNM
  1997 - 1999
 • IGA MZd ČR 4059-3
  Studium virové resistence při léčbě AIDS inhibitory HIV proteásy.
  Řešitel: MUDr. Konvalinka, UOCHAB AV ČR
  1997 - 1999
 • IGA MZd ČR 3950-3
  Progrese HIV infekce do AIDES - význam imunologických markerů pro hodnocení klinického stavu a terapie.
  Řešitel: MUDr. Špála, 1. LF UK, inf., FNB
  1997 - 2000

Mezinárodní spolupráce:

 • FAIDM (Forum for the Advancement for Infectious Diseases Management) - mezinárodní pracovní skupina (doc. MUDr. V. Marešová, CSc.)
 • The Hastings Center
  Professor D.Callahan, PhD
  Director, International programs
  The Hastings Center, Garrison, New Ÿork, 10524-5555, USA
  E-mail: mail@thehastingscenter.org
 • Geriatrická klinika IVZ Bratislava
  doc. MUDr. Š. Krajčík, CSc.
  NÚTARCH, Krajinská 91-101, 825 56 Bratislava, Slovenská republika
 • Institut für Gesundheitsanalgsen und Soziale Koncepte
  D14197 Berlin, SRN
  e-mail: igkloft@msn.com