Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Katedra infekčního lékařství IPVZ se v současné době věnuje především celoživotnímu vzdělávání infektologů a lékařů primární péče či jiných odborností v rozsáhlé a dynamicky se vyvíjející problematice infekčních nemocí, jejich racionální diagnostice, léčbě a prevenci.

Pedagogická činnost katedry

  • Mezioborové kurzy, jejichž cílem je poskytnout posluchači pohled přednášejících různých specializací na diferenciální diagnostiku a léčbu klinicky významných syndromů, v jejichž etiologii se mohou uplatnit infekční agens (horečnaté stavy, uzlinový syndrom, exantémová či průjmová onemocnění…)
  • Kurzy určené pro postgraduální vzdělávání infektologů v aktuálních, významných či specializovaných tématech infekčního lékařství (postgraduální kurz v cestovní a tropické medicíně, aktuality v infekčním lékařství…)
  • Kurzy určené pro postgraduální vzdělávání infektologů v příbuzných či spolupracujících klinických oborech seznamující s racionálním přístupem k řešení nejčastějších klinických stavů, se kterými se infektolog v nemocniční praxi může setkat (vybrané kapitoly z vnitřního či dětského lékařství, neurologie a psychiatrie…)
  • Kurzy určené pro praktické lékaře a ostatní lékařské obory věnované racionální diagnostice a léčbě nejvýznamnějších infekčních nemocí (racionální antibiotická terapie v primární péči, lymeská borelióza...)
  • Příprava webinářů/webcastů a e-kurzů věnovaných problematice infekčních nemocí
  • Odborné stáže na spolupracujícím výukovém pracovišti, tj. Klinice infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce (odborná stáž v cestovní medicíně, HIV/AIDS, stáže pro praktické lékaře…)
  • Přednášková činnost pro ostatní katedry a výuková pracoviště IPVZ

Výzkumná činnost katedry

Klinický výzkum katedry je zaměřen především na problematiku cestovní a tropické medicíny, vybraných komunitních infekcí, racionální antibiotické léčby a HIV/AIDS.