Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Historie postgraduální výuky infekčního lékařství

Historii postgraduální výuky infekčního lékařství v rámci IPVZ lze rozdělit do tří etap:

Katedra vnitřního lékařství: výuku infekčního lékařství zajišťovali v rámci této katedry dva odborní asistenti (postupně dr. Adam, dr. Mílek, dr. Ryba, dr. Lasovská), kteří byli odborně zaštítěni nestory oboru prof. Procházkou a prof. Kredbou.

Samostatná Subkatedra infekčních nemocí byla zřízena 1. dubna 1980, vedoucím subkatedry byl jmenován doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc., výuku zajišťovali stále dva asistenti: dr. Ryba a dr. Lasovská (později vystřídaná dr. Tesařovou).

Samostatná Katedra infekčního lékařství, kterou do 31. října 1997 vedl doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc., měla zpočátku asistenty dr. Tesařovou a dr. Rybu. Ten v roce 1991 odešel do důchodu a na jeho místo nastoupila po konkurzu doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., která byla 1. listopadu 1997 jmenovaná vedoucí katedry. Po odchodu dr. Tesařové do důchodu funkci asistentky vykonávala po dobu 2 let dr. Manďáková. Na katedru nastoupil rovněž prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., který se odborně věnuje zejména problematice HIV/AIDS. Klinickou základnu katedry představovala Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, především pak oddělení, která se nacházela ve 4. patře pavilonu. Postgraduální výuka však byla uskutečňována pod vedením doc. Marešové v úzké spolupráci s infekčními klinikami lékařských fakult i na ostatních odděleních kliniky. Katedra se věnovala specializačnímu a celoživotnímu vzdělávání infektologů i lékařů jiných specializací. Doc. MUDr. Vilmu Marešovou na pozici vedoucího katedry vystřídal na jaře 2018 na základě výsledku výběrového řízení MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.