Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Urologie - katedra

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 967 847
Fax: 227 967 102
E-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

vedoucí katedry

Kontakt:

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 967 848
E-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

pedagogický pracovník

Kontakt:

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Tel.: 261 083 819
E-mail: roman.zachoval@ftn.cz

Bc. Jana Kubová, DiS.

koordinátorka vzdělávání

Kontakt:

IPVZ, Ruská 85, 100 00 Praha 10
Tel.: 271 019 297
E-mail: jana.kubova@ipvz.cz