Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o specializačním vzdělávání v oboru urologie v ČR

Specializační vzdělávání v oboru urologie se řídí v současné době podle tří vzdělávacích programů:

2004

 • garantován Institutem pro vzdělávání ve zdravotnictví
 • celková délka trvání je 6 let
 • povinná praxe chirurgie 9 měsíců
 • interna 2 měsíce
 • anestézie 1měsíc

Do tohoto vzdělávacího programu byli zařazováni rezidenti od r. 2004 do 1.7.2009.

2009

 • garantován Institutem pro vzdělávání ve zdravotnictví
 • celková délka trvání je 6 let
 • povinné absolvování chirurgického kmene (24 měsíců):
  • chirurgie  8 měsíců
  • interna 3 měsíce
  • anestézie a intenzivní medicína 2 měsíce
  • gynekologie a porodnictví  2 měsíce
  • traumatologie  5 měsíců
  • onkologie  1 měsíc
  • urologie 1 měsíc
  • dětské lékařství 2 měsíce
 • po absolvování chirurgického kmene dále povinná příprava v urologii
  • urologické pracoviště s akreditací I. nebo II. typu 36 měsíců
  • urologické pracoviště s akreditací II. typu 12 měsíců

Do tohoto vzdělávacího programu byli zařazováni rezidenti od 1.7.2009 do 31.5.2011.

2011

 • garantován lékařskými fakultami
 • celková délka trvání je 5 let
 • povinné absolvování urologického kmene (24 měsíců), pracoviště s akreditací I. nebo II. typu:
  • chirurgie 2 měsíce
  • interna 2 měsíce
  • anestézie a intenzivní medicína 2 měsíce
  • urologie 18 měsíců
  • (pracoviště s akreditací I. nebo II. typu)
 • po absolvování urologického kmene dále povinná příprava:
  • urologie (pracoviště s akreditací I. nebo II. typu) 26 měsíců
  • urologie (pracoviště s akreditací II. typu) 6 měsíců
  • gynekologie 1 měsíc
  • klinická onkologie  1 měsíc
  • chirurgie  2 měsíce

Do tohoto vzdělávacího programu jsou zařazováni rezidenti od 31.5.2011